Akademiet for yngre forskere:

Bare 1 av 2 yngre forskere vil anbefale karriere som forsker

Usikkerheten råder blant yngre forskere, og bare halvparten av dem vil anbefale dagens unge å ta fatt på en forskerkarriere.

Publisert Sist oppdatert
Guro Lind

Det er også under halvparten som ser for seg at de fortsatt er forskere om 10 år. Det viser en fersk spørreundersøkelse som Akademiet for yngre forskere har gjort blant 840 unge forskere fra en rekke typer forskningsinstitusjoner. Undersøkelsen diskuteres på et åpent debattmøte i Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo i dag.

Kvinner mindre faste i troen

Rapporten viser at midlertidig ansatte kvinner er mindre tilbøyelige til å se seg selv i forskning om ti år enn midlertidig ansatte menn. Den viser også at menn i midlertidige stillinger, i større grad enn midlertidig ansatte kvinner, har tro på at de vil få fast stilling. Og: Jo lenger en har vært ansatt i midlertidige stillinger, jo mer problematisk opplever en midlertidigheten.

Undersøkelsen viser også at 8 av 10 av de spurte ikke har fått karriereveiledning.

En anonym respondent i undersøkelsen sier dette om å skulle fortsette med forskning:

”Å kjempe med nebb og klør for å kanskje kunne få penger i kun 2-3 år, og så måtte gjenta denne prosessen igjen og igjen i det uendelige. Det virker veldig slitsomt og lite sikkert. Faste stillinger er omtrent ikke-eksisterende i akademia. Når jobben bare blir en hel rekke midlertidige stillinger, hvordan skal dette kunne kombineres med familie, huslån og trygghet? Hadde forskerlivet kunne bydd på mindre usikkerhet og mer trygghet...ville jeg definitivt fortsatt innenfor forskning. Nå er jeg usikker på om det er verdt det.”

Urovekkende funn

I en melding fra AYF heter det at funnene er urovekkende, og viser at usikkerheten rår blant yngre forskere. Organisasjonen setter spørsmålstegn ved hvorvidt forskningsinstitusjonene er seg bevisst sitt samfunnsansvar og om hvorvidt de på forsvarlig vis forvalter den enorme ressursen unge forskere er for samfunnet som helhet. 

Funnene antyder også at den skjeve kjønnsbalansen i akademia påvirker unge forskere syn på egne karrieremuligheter.

LES OGSÅ: Over halve UH-norge mangler planer for likestilling

De 840 som har deltatt i undersøkelsen kommer fra alle typer forskningsinstitusjoner, som universitetet, universitetssykehus, høgskoler og forskningsinstitutter. De er også i alle faser av karrieren, og det har aldri vært gjennomført en lignende undersøkelse tidligere. AYF mener derfor at datamaterialet er unikt i norsk sammenheng. Undersøkelsen er gjennomført av Akademiet for yngre forskere og UiODoc, stipendiatorganisasjonen ved Universitetet i Oslo.

På høy tid arbeidsgiver tar ansvar

Guro Lind, som presenterer undersøkelsen på dagens debatt uttaler:

- Det er på høy tid at utdanningsinstitusjonene tar ansvar og lager tydelige karriereveier for yngre forskere. Forvaltningen av yngre forskere og forskerspirer lider under institusjonenes iver etter å rekruttere til eget formål. Et klassisk eksempel på at bukken passer havresekken.

Lind stiller til debatt med statssekretær Bjørn Haugstad, Arbeiderpartiets Marianne Aasen, leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad og rektorkandidat ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen.