Nye regler for godkjenning av ph.d.

Styret i Nokut har vedtatt nye, enklere kriterier for godkjenning av utenlandske doktorgrader.

Publisert Sist oppdatert

Det siste halvannet året har en arbeidsgruppe jobbet med å utvikle nye kriterier for utenlandske doktorgrader. Nå er de nye kriteriene vedtatt. Dette betyr at søknader mottatt i år, der utenlandske grader ikke fikk gradslikestilthet med norske, vil bli gjennomgått på nytt.

- De nye kriteriene er mindre detaljerte enn de gamle. De gir rom for å vurdere og godkjenne doktorgrader med en noe annen oppbygning enn den norske ph.d.-graden, samtidig som de tar høyde for mangfoldet i doktorgrader, forteller Terje Mørland, direktør i Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i en pressemelding.

De nye kriteriene vektlegger kriterier som fokuserer på læringsutbytte og kvalitative kriterier framfor kvantitative innsatsfaktorer som antall studieår, utdanningsveier, programstruktur og opptakskrav.

Vi har lagt kvalifikasjonsrammeverket til grunn i vurderinger for land der dette er mulig, etter anbefaling fra tillegget i Lisboakonvensjonen, EAR-manualen, Jerevan-kommunikeet og rapporten om automatisk godkjenning fra Pathfinder Group.

Forslaget om nye kriterier ble vedtatt av NOKUTs styre 30. oktober 2015 og gjelder fra og med den datoen.

Sjekk de nye kriteriene og l es sammendrag og rapport fra arbeidsgruppen

Powered by Labrador CMS