LO kritiserer Forskningsrådet

Forskningsrådet får kritikk fra LO for å ha med arbeidsgivere men ikke fagforeninger i sine nye porteføljestyrer. 

Julie Lødrup er LOs førstesekretær.
Publisert

Forskningsrådets porteføljestyrer bidrar til å velge satsinger, utforme utlysninger og godkjenne tildelinger. Nå får Forskningsrådet kritikk fra LO for skjev sammensetning av de nye porteføljestyrene som trer i kraft fra i år. Det skriver Forskerforum. 

Arbeidsgiverorganisasjonene NHO og Virke er med i flere av de nye porteføljestyrene, men fagforeninger er ikke med. 

- Porteføljestyrene skal representere samfunnet bredt. Når man bare har med arbeidsgiverne, har man bare halv virkelighetsforståelse, sier førstesekretær Julie Lødrup i LO til Forskerforum.

Trenger innspill fra LO

Hun mener Forskningsrådet trenger innspill fra LO. Deltakelse i porteføljestyrene er en god måte å oppnå det på, mener hun.

Forskningsrådet svarer at medlemmene av porteføljestyrene velges på bakgrunn av kompetanse, og ikke tilhørighet. 

Det er fra januar i år 11 porteføljestyrer, mot 15 i forrige periode. Ti av styrene er nye. De forrige porteføljestyrene hadde medlemmer fra LO og Utdanningsforbundet, men i de nye er det ingen med tilknytning til fagbevegelse, skriver Forskerforum. Lødrup sier det er uheldig å ha en skjev representasjon der arbeidsgiversiden blir hørt i stor grad, mens arbeidstakerne ikke er med. 

To fra NHO

NHO har to medlemmer i styrene, avdelingsdirektør Rebekka Borsch sitter i to av styrene og Tord Dale er medlem i ett.

Administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet sier deltakerne sitter i styrene på bakgrunn av sin faglige og strategiske kompetanse, og ikke representerer institusjoner, organisasjoner eller bedrifter.

Følg UA på Facebook og Instagram.