fra arkivet

«Umodent av Universitetsavisa»

I dag har jeg til min store forbauselse sett UAs svar på den pågående (eller nå kanskje litt utdøende debatten) på ntnu.fritt-forum om hvorvidt UA burde gjenoppstå i sin gamle papirform.

Universitetsavisa - en fluesmekker?
Publisert Sist oppdatert

Denne ytringen ble første gang publisert 21.11.02, kl. 15:29. Red. anm.

UA har sendt ut en fluesmekker til alle ansatte for å symbolisere at den nye UA på nett fyller de samme behov som gamle UA på papir gjorde (Holder vinduer åpne og kan smekke fluer). Dette er et umodent og idiotisk PR-stunt som viser at UA ikke har den minste forståelse for hva debatten om UA som papir- eller nett-avis handler om.

UA har etter sin overgang til ren nettavis i realiteten fjernet det eneste felles (fungerende) debattforum på NTNU. Dette gjelder i stor grad for ansatte, og i tilnærmet total grad for studenter. Ingen av nettdebattene når ut til mer enn et bittelite mindretall, og innlegg og svar bærer preg av en useriøsitet og et hastverk som ikke preget de trykte innleggene.

Dagens UA har lette og korte artikler (som det sømmer seg en nettavis), fine bilder og en utilgjengelig og lite aktiv debatt. De store artiklene som virkelig viste hva som skjedde på NTNU har blitt helt borte fordi de ikke passer i formatet.

Ved overgangen til nettavis har også rektor og prorektor totalt ignorert avisen og vi har blitt benådiget med to innlegg siden begynnelsen av september. (Det siste bar riktig nok preg av å være et oppsamlingsinnlegg, men dog!)

Jeg håper at Styret ser at avgjørelsen om å legge om UA til en ren nettavis var en svært dårlig avgjørelse. En institusjon som NTNU har behov for et informasjonsorgan (en omkamp av gangen!) som når ut til alle deler av institusjonen. Dagens UA gjør ikke dette.

Ivar M. Clausen Student

PS Det er jo selvfølgelig mulig at jeg bommer helt. At UAs primære funksjon for NTNUs drøye 3.000 ansatte var å holde vinder og smekke fluer. Men jeg tror ikke det! ds.

Den opprinnelige ytringen finner du her