400 medisinstudenter kan igjen ta fysisk eksamen

De fleste eksamenene ved NTNU vil være digitale hjemmeeksamener. Noen få får likevel gjennomføre eksamen med fysisk oppmøte.

Alle skriftlige eksamener vil foregå digitalt og som hjemmeeksamener i vår. De få fysiske eksamenene som gjennomføres er begrenset til fag hvor det vil være nødvendig å vise praktiske ferdigheter
Publisert Sist oppdatert

De fleste studenter skal i år ha digitale eksamener, men for studier hvor det er nødvendig å teste praktiske ferdigheter for å kunne gi en god vurdering, vil det kunne gjennomføres eksamen med fysisk oppmøte så lenge dette er forsvarlig ut ifra et smittevernhensyn, opplyses det på Innsida. Etter det UA erfarer er medisin, utøvende musikk og emner som krever tilgang på laboratorier blant emnene som vil gjennomføre eksamen med fysisk oppmøte i vår.

Under styremøtet onsdag denne uka, fortalte prorektor Marit Reitan at det nok også vil bli noen hjemmeeksamener til høsten.

- Avhengig av å kunne teste studentene

Medisin er et av studieprogrammene som kommer til å gjennomføre en fysisk eksamen dette semesteret. Den muntlig-praktiske objektiv strukturert klinisk eksamen (OSKE), som tas av omlag 400 første-, tredje-, og fjerdeårs medisinstudenter, ble i høst gjennomført i en digital variant. Dette semesteret blir det derimot fysisk oppmøte igjen. Studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin Ivar Skjåk Nordrum forteller at de har jobbet med gjennomføringen av OSKE-eksamenen hele dette studieåret. Planleggingen har foregått etter samtaler med smittevernkyndige leger ved St. Olavs Hospital og han sier man gjennomfører eksamenen etter vurdering av smittesituasjonen.

- Vi er avhengig av å kunne teste studentene våre adekvat, sier han.

Det skal ha vært bekymringer blant medisinstudentene rundt gjennomføringen av en fysisk eksamen, da særlig med tanke på hva som skjer dersom noen havner i karantene under eksamen. Det har også vært noe man har hatt møte med studentenes tillitsvalgte om. Nordrum sier han forstår at det har vært en uro blant studentene rundt dette, men forteller at studenter som er syke eller som har havnet i karantene på eksamensdagen, vil kunne ta konteeksamen i august.

- Dersom det er noen som er så uheldige å havne i karantene under både ordinær eksamen og konten, vil disse få et ekstra tilbud, sier Nordrum.

Studieprogramtillitsvalgt Johanne Eikeland Skage forteller at selv om det er forståelse for at noen studenter kan være redde for konsekvensene av en eventuell karantene, setter mange av studentene stor pris på at man nå kan gjennomføre fysisk eksamen igjen.

- Det er ikke ideelt med digital eksamen – dette er en praktisk eksamen og det er ikke mulig å få vist det praktiske over Zoom, forteller hun.

- Forsøker å gjøre det så studentene ikke ligger etter med studieprogresjonen

Seksjon for utdanning i Ålesund Elisabet Simahaug Halvorsen forteller at selv om de fleste eksamener vil foregå digitalt, vil enkelte eksamener som for eksempel krever tilgang til lab gjennomføres fysisk. Ålesund er for tiden under strengere restriksjoner enn de andre studiebyene, og Halvorsen forteller at eventuelle fysiske eksamineringer vil måtte foregå med to meters avstand og bruk av munnbind der dette ikke er mulig. Reglene fra kommunen gjør også unntak for kravet om digital eksaminering der studentene er avhengig av fysisk oppmøte for å opprettholde studieprogresjonen.

- Vi forsøker å gjøre det så studentene ikke ligger etter med studieprogresjonen. Vi krysser fingrene for at med god planlegging går dette bra, sier Halvorsen.

Ved Seksjon for utdanning i Gjøvik forteller Gunn Marie Rognstad at alt som vanligvis hadde vært skriftlige eksamener under oppsyn, vil gjennomføres digitalt som hjemmeeksamen eller prosjektoppgaver.

- Vi hadde én fysisk eksamen tidligere i vår. Dette var nokså få studenter og de ble da plassert i et stort rom med godt over to meters avstand og tilgang på håndsprit, forteller Rognstad.

- Ellers har helsefagene hatt sine praksisperioder som også foregår fysisk, forteller hun.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.