Nord universitet får 60 millioner kroner for å satse på Nesna

Regjeringa tildeler universitetet disse pengene for å dekke merkostnadene ved å etablere utdanningstilbudene på Nesna.

Det skal igjen bli tilbud om høyere utanning på Nesna fra høsten 2022.
Publisert Sist oppdatert

– Dette gir Nord universitet både et godt økonomisk grunnlag for satsingen på Nesna, og et godt grunnlag for å skape et attraktivt utdanningstilbud allerede fra høsten. På lengre sikt jobber vi også med å utvide til andre tilbud for at Helgeland og regionen skal får bedre tilgang til den kompetansen som trengs, sier Ola Borten Moe (Sp) i ei pressemelding.

Nå får Nord universitet dekket husleie, annen infrastruktur og ekstrakostnader til ansatte.

LES OGSÅ: NÅ har hun fått jobben tilbake, og skryter av rektor

- Viktig bidrag

Rektor Hanne Solheim Hansen er fornøyd med at regjeringa støtter planene Nord universitet har presenterte for å få på plass barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene på Nesna.

- Vi har levert et nøkternt kostnadsoverslag som blant annet er basert på at vi skal styrke den faglige staben på Nesna med circa 20 vitenskapelige stillinger i tillegg til flere administrative stillinger, sier hun i pressemeldinga.

Det viktigste punktet nå er å rekruttere studenter til studiene på Nesna. Her må alle krefter dra i lag, understreker rektoren.

– Regjeringen har gitt et viktig bidrag til reetableringen på Nesna. Nå skal vi jobbe godt sammen med de ansatte, kommunen og regionale myndigheter for å lykkes med studiene på Nesna, sier Solheim Hansen.

Som grunnlag for ekstrabevilgning fra regjeringa, foreslo Nord-ledelsen at antall medarbeidere på Nesna økes fra 53 til 88, der 20 av dem er nye vitenskapelig ansatte. I tillegg mente de det var behov for en økning på om lag 15 årsverk innenfor de ulike administrative og driftsmessige støttetjenestene som skal være lokalt på studiestedet.

De ønsket også ei investering på 30 millioner kroner for å oppgradere fasilitetene på Nesna.

Fire millioner til studentvelferd

I tillegg får studentsamskipnaden Studentinord 4 millioner kroner ekstra for å tilby et godt velferdstilbud på Nesna.

- De fire millionene til samskipnaden kan blant annet brukes på studentboliger, kantinedrift og rådgivningstjeneste, sier Borten Moe.