Nord-rektor foreslår 20 nye vitenskapelige ansatte på Nesna

- En ambisiøs og realistisk satsing, ifølge rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen.

Rektor Hanne Solheim Hansen foreslår å øke antall medarbeidere på Nesna fra 53 til 88..
Publisert Sist oppdatert

Rektor ved Nord universitet legger opp til at man får til en kraftig faglig satsing på Nesna. I saken til styret foreslås det at antall medarbeidere på Nesna økes fra 53 til 88, hvorav det er 20 nye vitenskapelig ansatte. I tillegg vil det være behov for en økning på om lag 15 årsverk innenfor de ulike administrative og driftsmessige støttetjenestene som skal være lokalt på studiestedet.

Videre foreslås en investering på 30 millioner kroner for å oppgradere fasilitetene på Nesna.

Styret i Nord universitet skal behandle denne saken på sitt møte 9.februar før den sendes til Kunnskapsdepartementet som har bedt om en redegjørelse for de konkrete planer og behov for ekstrabevilgning som Nord har.

- Jeg mener vi har jobbet både raskt og grundig for å få fram et omfattende underlagsmateriale for styret. Jeg mener det er en ambisiøs og realistisk satsing, sier rektor Hanne Solheim Hansen i en pressemelding.

Styredokumentet beskriver konsekvensene av beslutningen om å videreføre driften på studiested Nesna og utlyse de nett- og samlingsbaserte studieprogrammene grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 og barnehagelærerutdanning på Nesna fra 2022.

For å kunne beregne kostnadene har det vært nødvendig å legge noen tydelige forutsetninger til grunn, står det i pressemeldingen. Disse er knyttet til dimensjoneringen av fagmiljøet og studentkullene samt behovet for areal og øvrig teknisk infrastruktur. Beregningene er gjort for at rektor skal ha et grunnlag for å gå i dialog med Kunnskapsdepartementet for å avklare den økonomiske kompensasjonen for reetablering av grunnskole- og barnehagelærerutdanningen på Nesna.