Ytring

Her er våre forventninger til ny regjeringserklæring

Studentboliger og studenthelse er de to viktigste satsingene som må gjennomføres av en ny regjering, skriver styreleder Hans Erik Stormoen i Samskipnadsrådet.

Staten og kommunene bør satse på studentboliger på sentrale tomter, skriver Samskipnadsrådet. Her ser vi studenttårnene på Moholt i Trondheim.
Publisert

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har nå startet forhandlingene som skal peke mot ny regjeringsdannelse. Begge partiene har gjennom forrige stortingsperiode og i partiprogrammene prioritert studentvelferd. Samskipnadsrådet mener at denne prioriteringen må komme til syne i ny regjeringserklæring. Vi deler partienes ambisjoner om en bedre studietid, med gode og rimelige velferdstilbud.

Hans Erik Stormoen er styreleder i Samskipnadsrådet.

Samskipnadsrådet er fellesorganisasjonen for landets 14 studentsamskipnader. Disse samskipnadene dekker alle landets fylker og er godt spredt i by og land. Det er et stort mangfold blant samskipnadene og hver og en er tilpasset det studentene i sitt område har behov for. Dermed bidrar samskipnadene på ulike måter, men alle med et felles mål: å være et utdanningspolitisk virkemiddel for å sikre studenter utdanning. Studentboliger og studenthelse er to politiske tematikker som er viktige for studentene. Dette kommer også til syne i studentenes 10 krav til ny regjering. Flere steder er det behov for flere nye og oppgraderte studentboliger, og samskipnadene vil bygge. Vi forventer at det nye flertallet på Stortinget ønsker å videreføre satsingen på studentboliger. De neste årene må flere endringer til for å kunne bygge studentboliger, det holder ikke bare å tildele tilskudd. Samskipnadene håper en ny regjering vil prioritere samskipnaden i arbeidet med studenthelse generelt, og psykisk helse spesielt. Vi trenger økonomisk forutsigbarhet for å kunne stille opp for studentene på den måten vi ser det er behov for. Studentene har vært sterkt preget av pandemien, det viste Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (2021). StudentboligerSamskipnadsrådet foreslår en satsing på studentboliger ved:

  • å gi tilskudd til oppgradering av studentboliger.
  • å definere studentboliger som eget arealformål i plan- og bygningsloven.
  • at staten og kommunene satser på studentboliger på sentrale tomter. Det er stor konkurranse om de sentrale tomtene, og studentsamskipnadene har ikke mulighet til å delta i konkurransen på lik linje med andre aktører på det private markedet.
  • å indeksregulere kostnadsrammen for bygging av studentboliger, også etter at tilsagnet er gitt. Byggeprisene har de siste årene økt så mye at tilsagn om tilskudd som er gitt i 2019 og 2020 står i fare for å måtte gis tilbake til regjeringen, fordi kostnadsrammen ikke indeksreguleres etter at tilsagnet er gitt.
  • å frita studentboliger for kravet om individuell strømmåler. En individuell strømmåler i en studentbolig blir dyrere for både samskipnaden og studenten.
  • å fjerne skillet mellom pressområder og ikke-pressområder for bygging av studentboliger. Kostnadene for å bygge studentboliger er like i de områdene som defineres innenfor og utenfor pressområdet. Prisforskjellen ligger i tomtekostnadene, som ikke lenger er inkludert som en del av kostnadsrammen. De stedene som defineres utenfor pressområder er gjerne i distriktene.
  • å tilføye studentboliger i listen over eiendom som fritas eiendomsskatt nasjonalt i § 5 i Eigedomsskattelova, på lik linje med bl.a. utdanningsinstitusjoner.

StudenthelseSamskipnadsrådet foreslår en satsing på studenthelse ved å

  • øke grunnbevilgningen til studentsamskipnadene
  • øke bevilgningen til tilskuddsordningen «Studenter - psykisk helse og rusmiddelbruk»
  • øke bevilgningen til forskning på studenthelse

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.