Støre vil flytte lesesalen ut i distriktene

Arbeiderpartiet går inn for lokale utdanningssentre for å fylle hullene i kartet for høyere utdanning.

Arbeiderpartiet nå inn for å etablere lokale utdanningssentre, forklarer partilederen
Publisert

Desentralisert utdanning. Det er nøkkelbegrepet for satsingen som partileder Jonas Gahr Støre nå varsler før Arbeiderpartiets landsmøte.

– Vi ser at universitetene våre ikke når helt ut med tilbudene sine, og mange steder er et langt til campus, sier Støre til NTB.

For å bøte på dette går Arbeiderpartiet nå inn for å etablere lokale utdanningssentre der det kan tilbys utdanning utenom de etablerte høyskolene og universitetene.

– De skal etableres der hvor universitetene og høyskolene ikke dekker lokale og regionale behov for utdanning, sier Støre.

Vil forhindre fraflytting

Arbeiderpartiets forslag er at de nye utdanningssentrene skal eies av fylket og finansieres av staten.

Støre forsikrer om at sentrene ikke skal komme i konkurranse med eksisterende læresteder. Men det er universitetene og høyskolene som vil måtte stå for undervisningen ved sentrene. Samtidig skal arbeidslivets parter trekkes inn.

Formålet med sentrene er å kunne tilby folk utdanning der de bor. På den måten vil Arbeiderpartiet forhindre at folk i distriktene flytter hjemmefra for å studere, for så aldri å vende hjem igjen.

Sentre av denne typen er allerede opprettet flere steder, deriblant i Kristiansund, i Kongsvinger og i Tana, påpeker Støre.

– Dette er viktig for å tette hull i utdanningskartet vårt og gjøre utdanning mer tilgjengelig nær der folk bor, forklarer han.

– Så må vi fra regjeringsposisjon utrede dette detaljert.

Vil satse på nettutdanning

Støre er samtidig tydelig på at nettbasert undervisning blir en viktig del av pakken.

I utkastet til partiprogram for kommende stortingsperiode, som skal opp til behandling på landsmøtet til helgen, varsles det at Arbeiderpartiet vil satse på fjernundervisning og modulbasert nettutdanning som kan tas i hele landet.

– Men nett opphever ikke behovet for fysisk nærvær, understreker Støre.

– Det må være noen fysiske samlingssteder, både for å kunne gjøre den delen av opplæringen som trenger fysisk nærvær, men også fordi det har en sosial dimensjon.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.