Nå er det bestemt hvor pengene fra det du panter på campus skal gå

Rundt 100 000 kroner pantes på et vanlig år ved NTNU i Trondheim. Studenttinget bevilger nå disse pengene til et klimafond.

Studenttinget hadde møte på K5 på Gløshaugen da de besluttet å gi pantepengene til Founders Pledge Climate Fund.
Publisert

I 2012 ble det gjort en avtale mellom NTNU Campusservice, seksjon for Bygningsdrift og Studenttinget NTNU om at panten fra NTNUs campus i Trondheim skal gå til et miljøformål.

Siden januar 2020 har det totalt blitt samlet inn 114 000 kroner på denne måten, noe som ville vært høyere i normalår, men lange perioder med nedstengt campus har ført til en nedgang. I 2018 tilsvarte dette ifølge Studenttinget 106 000 kroner.

Tidligere har pengene gått til Regnskogfondet, men på et Studenttingsmøte i går kveld ble det besluttet å heller gi pengene til organisasjonen Founders Pledge Climate Fund, som er et fond forvaltet med fokus på å maksimere reduksjon i klimagassutslipp.

Fire ulike alternativ ble vurdert

«Fondet er forholdsvis nytt og har til nå samlet inn 4.8 millioner dollar fra små og store aktører. Med disse midlene har de gitt tildelinger til blant annet CATF, TerraPraxis og Carbon180 som alle er organisasjoner som har imponert oss i arbeidet med dette sakspapiret.

Fondet utviser stor åpenhet med strategien som ligger til grunn og rundt hvor midlene går. Filosofien svarer godt til politikken Studenttinget har vedtatt, nemlig ved å nøytralt bruke pengene der de til ethvert tidspunkt har størst mulighet for å begrense klimaendringer mest mulig.», skrev Studenttingets arbeidsutvalg i sin innstilling.

Arbeidsutvalget hadde foreslått tre alternativ i tillegg til det som ble valgt. Clean Air Task Force, som primært jobber med luftforurensing, den norske miljø- og utviklingsorganisasjonen Utviklingsfondet og Good Food Institute, som jobber med alternative proteinkilder. Totalt fikk Founders Pledge Climate Fund ti av stemmene, mens Good Food Institute fikk syv.

Ønsker penger i Gjøvik og Ålesund skal gå til samme

Per i dag er det ulik praksis ved NTNUs tre campus i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Der det i Trondheim er Campusservice som tømmer pantedunker, er det i Ålesund studentparlamentet som selv panter og bruker pengene til studentformål. I Gjøvik er det renholderne som panter og putter pengene i en intern velferdskasse.

Studenttinget vedtok også at det er ønskelig å samkjøre disse lokale ordningene med den som i dag er i Trondheim. Mottaker for pengene vil velges annenhvert år.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.