NTNU ber om midler til 217 nye studieplasser i 2023

Vil ha nye studieplasser innen havbruk, videreutdanning og batteriteknologi og fornybar energi.

Det grønne skiftet er sentralt i NTNUs forslag om flere studieplasser.
Det grønne skiftet er sentralt i NTNUs forslag om flere studieplasser.
Publisert

NTNU ber Kunnskapsdepartementet om midler til 45 studieplasser ved ingeniørstudiet i havbruk, 22 studieplasser til masterprogrammet Material science and engineering og 150 plasser til videreutdanning i 2023.

Det kommer frem av NTNUs budsjettforslag for 2023 sendt til Kunnskapsdepartementet.

Av de 45 plassene til havbruk er 10 av dem studieplasser som allerede er tilført som et midlertidig koronatiltak, og som NTNU nå ønsker videreført på permanent basis.

Den økte opptaksrammen på masterprogrammet ønskes brukt til «en ny spesialisering innenfor batteriteknologi/fornybar energi» skriver NTNU i brevet.

Ønsket om 150 plasser til videreutdanning begrunnes med at en slik økning vil gjøre at NTNU i større grad kan «støtte opp om det grønne skiftet og samfunnets behov for omstilling».