kUNSTIG INTELLIGENS

- SV om KI-bølgen: Nå må nødbremsen på

I dag fremmer SV forslag i Stortingen om å forby bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor frem til et regelverk er på plass.

Foto: Wikimedia Commons
Publisert

Tirsdag formiddag vil SV foreslå at at Stortinget ber regjeringen umiddelbart innføre et midlertidig forbud i offentlig sektor mot å ta i bruk nye kommersielle verktøy som bygger på kunstig intelligens.

Det midlertidige forbudet må vare fram til et regelverk for innføring og bruk av kunstig intelligens for ulike bruksområder er utviklet.

På kollisjonskurs med samfunnet

Marian Hussein og Torgeir Knag Fylkesnes hevder at myndighetene har sovet i timen når det gjelder digitalisering.

Ifølge dem har det ført til at hele utviklingen har skjedd på teknologiselskapenes premisser og på kollisjonskurs med samfunnet. De etterlyser et regelverk for kunstig intelligens (KI).

Videre vil partiet foreslå at Stortinget ber regjeringen utvikle en konsesjonsordning for innsamling, bruk og lagring av både offentlige data og persondata for kommersielle aktører. Ordningen må sette krav til hvilke data som kan brukes, til hvilke typer formål, hvor og hvordan de lagres og om og hvordan de kan deles med ulike tredjeparter.

Til sist vil SV ta til orde for at Stortinget ber regjeringen levere en KI-stortingsmelding som redegjør for hvordan det arbeides med kunstig intelligens på alle nivåer i alle sektorer.

Vil ha flere IT-utviklere

Partiet foreslår flere tiltak for å følge opp regelverket, blant annet ansettelse av flere IT-utviklere i det offentlige.

Videre vil SV ha et generelt forbud mot kommersielt utviklet kunstig intelligens i blant annet skole og helse.

Ifølge partiet bør det også legges til rette for kooperative digitale verksteder på kommunalt nivå.

SV viser til at Arbeiderpartiet i helgen vedtok en uttalelse der det blant annet heter at «digitaliseringen ikke må styre oss, vi må styre digitaliseringen».