SV kan være villig til å støtte byggestart for Ocean Space

Sosialistisk Venstreparti åpner opp for å gi sin tilslutning til byggestart for Ocean Space når revidert nasjonalbudsjett behandles i Stortinget.

- Vi er i forhandlinger, svarer Lars Haltbrekken på spørsmål om SV fortsatt krever at OSC må flyttes fra Tyholt. Videre: - Vi vil fortsatt se på om vi kan komme naboene i møte.
- Vi er i forhandlinger, svarer Lars Haltbrekken på spørsmål om SV fortsatt krever at OSC må flyttes fra Tyholt. Videre: - Vi vil fortsatt se på om vi kan komme naboene i møte.
Publisert Sist oppdatert

Betingelsen er at regjeringen finner dekning for prosjektet på områder som SV kan slutte seg til, sier Lars Haltbrekken til Universitetsavisa.

SVs stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag-benken sa til Adresseavisen i forrige uke at hans parti ikke vil prioritere å tvinge inn midler til oppstart av OSC i revidert nasjonalbudsjett.

- Pausen i prosjektet må brukes til å vurdere på nytt hvor det skal bygges og til hvilken pris, sa Haltbrekken da.

Siden det har regjeringspartiene og regjeringens støtteparti SV sittet i forhandlinger om revidert, blant annet om hva som skjer med havromsprosjektet med en samlet prislapp på 8,3 milliarder kroner. Beslutningen om å utsette byggestart har vakt sterke reaksjoner fra ulikt hold.

Haltbrekken sa til Adressa, og han gjentar nå, at SV ikke er del av noen form for «rusken-aksjon» for å berge AP-regjeringen.

- Det er litt sånn ‘hva var det vi sa’ – SV har hele tida ment at prosjektet er beheftet med problemer som må løses, sier Haltbrekken.

- Flytt penger fra vei til Ocean Space

Finansieringen er et av dem. Skal dette bli realisert må man finne penger fra områder som styrker en profil på budsjettet som SV kan støtte, poengterer han.

- Hva tenker du på konkret?

- De store veiprosjektene, der kan man godt hente penger fra, sier Haltbrekken.

- Hva med plasseringen OSC er tiltenkt – dere har uttrykt skepsis mot å legge senteret til Tyholt, og i stedet gått inn for å lokalisere det til Ladehammeren: Er dette fremdeles et absolutt krav fra SVs side?

- Der er vi i forhandlinger. Vi vil fortsatt se på muligheten av å imøtekomme innsigelsene fra naboene, er alt Haltbrekken vil si nå.

- Når tror du en løsning vil foreligge?

- Det svaret får vi når forhandlingene om Revidert er ferdig.