Stans for Ocean Space Centre

Gikk rett ut og heiste flagget da hun hørte om utsettelsen

- En stor lettelse at noen tar til fornuft, sier Heidi Reese på Tyholt.

Glede på Tyholt: Heidi Reese hengte opp flagget så fort hun hørte om nyheten.
Publisert

Naboene til Ocean Space Centre har lenge protestert på at senteret vil bli så dominerende for boligområdet. Samtidig har de sett mørkt på sju år med anleggsarbeid og -trafikk.

Reese leste om nyheten i Adresseavisen.

Heidi Reese tror en utsettelse kan ende med en annen plassering av Ocean Space Centre

- Jeg trodde først at dette var første april, men det var det ikke. Det var en stor bombe som slo ned i huset her. Jeg gikk rett ut og hengte opp flagget, forteller hun.

LES OGSÅ: Prosjektet kan bli skrinlagt for godt

Selv bor hun og familien ikke helt tett på anlegget, men berørt vil de bli hvis det blir byggestart om noen år. Rett over gata for der de bor er det en liten skog og bak den kan vi vi skimte Tyholttunet barnehage.

- Jeg har vært veldig bekymret for hvordan dette skulle bli. Jeg har tenkt mye på nærmiljøet. Barnehagen skulle være riggplass. Barnebarna våre går og leker seg der fordi det er der lekearealene er.

Reese har også vært bekymret for anleggstrafikken og støv fra betong, som er farlig ved riving.

Utsettelsen av byggestart gjør at Tyholt-beboerne får bedre tid på seg til å grave enda mer i materien. Hun viser til at en advokat hyret inn velforeninga har påpekt feil i søknadsprosessen og at det ligger inn klage til Statsforvalteren.

- Tror du det blir bare en utsettelse, eller kan hele prosjektet bli skrinlagt?

- En utsettelse er en utsettelse. Men jeg tror at det kan bli en annen plassering, kanskje på Torgard, sier Heidi Reese.

Hun sier at flagget bare kan henge utover dagen til naboene kommer hjem fra jobb. Da ser hun for seg at det blir flagging fra flere hus på Tyholt.

- Vi har levd med Marinteknisk senter i over 30 år uten problemer. Størrelsen på Ocean Space Centre og at de river byggene samt mangelen på hensynet til miljøet for barn og unge, gjør at jeg flagger i dag.

- Nyttig tenkepause

Line Vaarum håper utsettelsen kan føre til ei mer fornuftig utbygging.

En annen Tyholt-beboer som er lettet i dag, er Line Vaarum. Hun har sittet i arbeidsgruppa som har jobbet for å sette seg grundig inn i planene for Ocean Space Centre.

Vaarum har ikke tenkt å feire og understreker at naboene ikke er motstandere av Ocean Space Centre.

- Jeg hoverer ikke over utsettelsen, men ser på den som en mulighet til at ting blir gjort mer ordentlig.

Hun peker på de har vært veldig bekymret for måten prosjektet er kjørt fram på. Det gjelder både manglende bærekraft, samfunnsnytte og at de ikke føler de har blitt lyttet til.

- Det er en voldsom ressursbruk og en belastning for byen. Vi håper at prosjektet nå kan realitetsbehandles basert på konklusjonene fra KS1 fra 2017. Der handlet det mer om rehabilitering og utbygging med mer bærekraftige løsninger.

KS1 og KS2 står for kvalitetssikring av konseptvalg, som gjennomføres før regjeringsbeslutning.

- Bør lytte mer til fagfolkene

Ifølge Line Vaarum presenteres det som at byggeprosjektet er klart til å settes i gang. Hun peker på at reguleringsplanen formelt sett ikke er på plass. Statsforvalteren jobber med mange klager på byggeprosjektet og mye er uavklart.

- For eksempel dette med trygge skoleveier. Det er en illusjon å tro at planen om å sette spaden i jorda i august uansett hadde noe med virkeligheten å gjøre.

Hun ønsker at det lyttes mer til fagfolkene ved Marinteknisk senter og mindre til politikere som tror at de skal få det visjonen lovet for over 15 år siden.

- Nå ropes det høyt om at utsettelsen av Ocean Space Centre står i konflikt med satsingen på havvind, uten en tanke om at det er dagens anlegg som vil være viktig for utviklinga her - og at det vil være en fordel at det er i drift.

Framtidig havforskning er viktig, understreker hun, men mener det handler om så mye mer enn investering i nye bygg. Når forskningsinvesteringer først skal gå gjennom planlegging, regulering og bygging før de når fram til den første forskeren, er det neppe mange kronene igjen - og tida har gått fra oss, sier hun.

Nå håper hun utsettelsen kan føre til det hun karakteriserer som ei fornuftig utbygging.

- Når du skal investere et tosifret milliardbeløp, så må grunnarbeidet gjøres ordentlig. Jeg håper Sintef og NTNU tenker seg om og får til noe som er bedre enn det som foreligger i dag. Det vil bli en tenkepause vi vil være glad for på lengre sikt.