Ytring:

"Ingen sterk lærerutdanning uten et sterkt SVT-fakultet"

Vi fikk til mye på få år, fordi vi hadde en ledelse som skjønte den strategiske viktigheten av lærerutdanning, skriver Per Ramberg i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert
Per Ramberg er tidligere leder ved PLU og FUL.

Skrevet av:
Per Ramberg
Leder av PLU 2005 - 2013
Leder av FUL 2005 - 2011

Dekanene ved NT, HF og IME skriver i en kronikk i UA at lærerutdanningen har vært en stor suksess ved NTNU de senere år. Det er jeg helt enig i.

I perioden 2005 - 2013 økte vi antall lærerstudenter fra 225 til 555, vi fikk på plass treårig yrkesfaglærerutdanning, flere masterprogram rettet mot lærere, NTNU KOMPiS med ansvar for videreutdanning av lærere, den nasjonale Rektorskolen, et eget PH-D-program for lærerutdanning, ansvar for den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning med flere enn 160 PhD-studenter, faglig ansvar for koordineringen av den nasjonale satsningen på ungdomsskolen med ca 1250 deltakende ungdomsskoler mm.

Årsaken til at vi fikk til alt dette på noen få år, var at vi hadde et fakultet med en ledelse som skjønte den strategiske viktigheten av lærerutdanning, og som var villig til å satse på lærerutdanning. FUL og PLU ville aldri ha maktet å få på plass alt dette uten et sterkt SVT som prioriterte lærerutdanning i denne perioden.