Instituttledere må ha vitenskapelig kompetanse

Rektor har en ambisjon om at NTNU skal bli en internasjonal ledende institusjon. Samtidig fremmer Rektor nå et forslag til styret om at vitenskapelig kompetanse ikke lenger er et krav for å være instituttleder.

Publisert Sist oppdatert

Kan Rektor vise til noen internasjonalt ledende institusjon som ikke stiller vitenskapelige krav til sine instituttledere?

Forslaget som rektor fremmer sier at:

«Søkere til instituttlederstillingen må ha:

- ledererfaring fra universitet, høyskole eller andre forskningsinstitusjoner

- dokumentert vitenskapelig kompetanse normalt på minimum førsteamanuensisnivå innenfor ett av instituttet- eller fakultetets fagområder.»

Bruken av ordet "normalt" betyr at kravet til vitenskapelig kompetanse skal fjernes.

Men samtidig kreves det ledererfaring, og her er det ikke lagt inn "normalt".

Dette vil kunne diskvalifisere mange dyktige interne søkere fra instituttene.

Jeg anmoder på det sterkeste at styret bytter om på ordbruken "normalt" slik at ordteksten blir:

«Søkere til instituttlederstillingen må ha:

- dokumentert vitenskapelig kompetanse på minimum førsteamanuensisnivå innenfor ett av instituttet- eller fakultetets fagområder.

- gode lederegenskaper, normalt ned ledererfaring fra universitet, høyskole eller andre forskningsinstitusjoner»

Powered by Labrador CMS