Spørsmål til styrekandidatene/ Questions for board candidates

Noen spørsmål til kandidatene som stiller til valg som representant for de midlertidige ansatte i NTNU styret/Some questions for the candidates who are on election to be the representative for the temporary employees at the NTNU board

"Under følger noen spørsmål som vi håper alle (de tre) kandidatene kan svare på før vi går til valg." "Following we ask some questions that we hope all the (three) candidates can answer before we take our vote."
Publisert Sist oppdatert

Sigurd S. Vildåsen, kandidat til NTNU styret, minner i et innlegg til Universitetsavisa de midlertidige ansatte om at deres deltakelse trengs for å legge føringer på hvilket scenario som vil møte fremtidige midlertidige ansatte. Fusjonsprosessen er forvirrende, og vanskelig å ta stilling til, ikke minst fordi det er så lite konkret å ta stilling til. Når vi da skal velge våre representanter inn i det styret der avgjørelsene blir tatt, er det interessant å vite hvor kandidatene står i forhold til noen grunnleggende problemstillinger og spørsmål. Under følger noen spørsmål som vi håper alle (de tre) kandidatene kan svare på før vi går til valg.

 1. Hvordan tolker du det å være representant?
 2. Hvordan vil du går frem for å ta den «riktige» avgjørelsen i saker som spesielt angår oss midlertidige ansatte med det mandatet vi eventuelt gir deg?
 3. Hvordan vil du bevare din autonomi som vår representant i styret?
 4. Hva skal et universitet være, og hvilken rolle har et universitet i samfunnet?
 5. Hva er disiplinfagene sin rolle i det nye NTNU?
 6. Hvordan vil du jobbe for at midlertidig ansettelse ikke blir normen?
 7. NTNU har en tydelig internasjonaliseringsstrategi. Det fremstår som at de som har tatt en mastergrad eller doktorgrad ved NTNU ikke er attraktive før man har vært utenlands. Dette kan signalisere en lite familievennlig politikk.
  1. Hvordan stiller du deg til det økende fokuset på internasjonalisering?
  2. Hvordan vil du jobbe for at NTNU skal kunne holde på sine gode forskerspirer som ønsker å bli?

In English

Sigurd S. Vildåsen, one of the candidates to be a representative for the temporary employees in the NTNU Board, reminds us in a piece in Universitetsavisa that our participation is needed to influence what scenario future temporary employees will meet in the future. The merger process is confusing, and difficult to commit oneself to, not at least because there still is so little concrete to reflect upon. When we are about to elect our representatives into the board where decisions ultimately are taken, it is interesting to know where the candidates stand in relation to some fundamental issues and questions. Following we ask some questions that we hope all the (three) candidates can answer before we take our vote.