Styre i linjeforening brukte 200 000 kroner på tur til Dubai

Flere studenter skal ha reagert etter at styret i en av linjeforeningene ved Universitetet i Stavanger satte av 200.000 kroner til blåtur til Dubai.

Universitetet i Stavanger

Styret for linjeforeningen for elektro og data, Led-linjen, besto fra mars 2021 til mars 2022 av tolv studenter. Stavanger Aftenblads ungdomssatsing Byas omtalte saken først.

Linjeforeningen totalt skal bestå av rundt 450 bachelorstudenter.

Ifølge Byas var totalinntektene for linjen oppgitt til rundt 930.000 kroner – hovedsakelig fra arrangementer og bedriftspresentasjoner. Utgiftene før denne styreturen skal ha vært på 560.000 kroner.

Genette Våge (24), kjent fra «Mesternes mester» på NRK i 2021 – spilt inn før den aktuelle perioden, var styreleder ved linjen og den som planla Dubai-turen. Hun oppgir til Byas at det ble satt av 200.000 kroner til turen, som var en blåtur for de andre i styret.

Byas har gjennomgått dokumenter som viser at blåturen ikke var oppført i det opprinnelige budsjettet. Det ble ifølge dem ført på i en kopi av budsjettet senere.