Marit Reitan med i utvalg som skal se på opptakssystemet

Regjeringa vil ha en fullstendig gjennomgang av regelverket for opptak.

NTNUs prorektor er med i utvalget, som ledes av tidligere utdanningspolitiker Marianne Aasen.
Publisert Sist oppdatert

Tidligere Ap-politiker Marianne Aasen skal lede et utvalg som skal gå gjennom regelverket for høyere utdanning.

– Dagens opptaksforskrift har blitt endret og tilpasset ulike behov siden 2007, og vi mener tiden er inne for en fullstendig gjennomgang, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Marianne Aasen var tidligere stortingsrepresentant for AP.

Det nye utvalget skal gjennomgå og vurdere regelverket for opptak til høyere utdanning. Det skal også foreslå et forståelig og fleksibelt opptaksregelverk som ivaretar rettssikkerheten til søkerne og som kan tilpasses høyere utdanning i fremtiden og den teknologiske utviklingen.

Aps tidligere stortingsrepresentant Marianne Aasen skal lede utvalget. Hun er leder for Simula School of Research and Innovation.

Dette er medlemmene i utvalget:

Marianne Aasen (leder), leder for Simula School of Research and Innovation

Ingeborg Marie Østby Laukvik, dagleg leder for Halden Næringsutvikling

Ingebjørg Buli Trydal, avdelingsleder HR i Agder Energi

Bjørnar Klausen Pande Wølner, seksjonssjef for opptak ved Universitetet i Sørøst-Norge

Asbjørn Strandbakken, professor i jus ved Universitetet i Bergen

Astrid Marie Jorde Sandsør, forsker ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, med ei bistilling ved NIFU

Marit Reitan, prorektor for utdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Nina Ellingsen Høiskar, fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Nordland fylkeskommune

Gard Tekrø Rolid, rektor ved Fagskolen Innlandet

Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim kommune

Terje Mørland, avdelingsdirektør for utdanningstenester i Unit

Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet

Kristin Schultz, Elevorganisasjonen

Joachim Børlie, Norsk studentorganisasjon

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.