styrevalg ved ntnu

Sju vil representere midlertidig vitenskapelig ansatte

Ålesund er sterkt representert med hele tre kandidater, de vil ha likebehandling av NTNU-byer. Flertallet av Trondheimskandidater trekker fram utfordringer rundt campussamling.

Amund Bergland Kvalsvik, Nicolai Winter-Hjelm, Christina Carrozzo Hellevik, Ellen Bjørge Ekse, Eirik Fagerhaug, Kim-André Myhre Arntsen og Jakob Bonnevie Cyvin ønsker å representere midlertidig vitenskapelig ansatte ved NTNU.
Publisert

Fra mandag 27. mars 08.00 til onsdag 29. mars klokka 22.00 avholdes det valg av representanter for de midlertidig ansatte til NTNU-styret. Det er totalt sju kandidater som har meldt seg.

Mer eller mindre parallelt skal det også velges studentrepresentanter. Les mer om det her.

Gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte har én representant i styret. Antall vektede stemmer avgjør hvem som blir medlem og varamedlem. Begge kjønn skal være representert.

Valgresultatet vil bli kunngjort rundt kl 12.00 den 31. mars.

Dette er kandidatene

  • Kim-André Myhre Arntsen, Stipendiat ved Det humanistiske fakultet (HF), Institutt for tverrfaglige kulturstudier (Dragvoll)
  • Jakob Bonnevie Cyvin, Stipendiat ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU), Institutt for geografi (Dragvoll)
  • Ellen Bjørge Ekse, Stipendiat ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (Ålesund)
  • Eirik Fagerhaug, Stipendiat ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE), Institutt for IKT og realfag (Ålesund)
  • Christina Carrozzo Hellevik, Stipendiat ved Fakultet for økonomi (ØK), Institutt for internasjonal forretningsdrift (Ålesund)
  • Amund Bergland Kvalsvik, Stipendiat ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE), Institutt for datateknologi og informatikk (Gløshaugen)
  • Nicolai Winter-Hjelm, Stipendiat ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (Øya)

Les kandidatenes presentasjoner i sin helhet her.

Ålesund-kandidater vil ha likebehandling

Med tre kandidater er NTNUs minste campusby sterkt representert. I tillegg til at de alle ønsker å jobbe med midlertidig ansattes rettigheter går organisasjonens størrelse og likebehandling igjen i presentasjonene.

- Jeg ønsker å jobbe for at alle ansatte blir hørt og at alle får lik behandling og like muligheter, uavhengig av hvor de kommer fra eller hvor på NTNU de holder til, skriver Christina Carrozzo Hellevik.

Eirik Fagerhaug fokuserer inn på ulikhet i bruk av PhD-fond.

- Et eksempel på dette er at kandidatene i Ålesund og Gjøvik må bruke midlene sine på obligatoriske kurs og møter i Trondheim. Alle PhD-kandidater bør ha like muligheter til å forfølge sine forskningsmål, uavhengig av hvor de befinner seg, skriver han.

Ellen Bjørge Ekse trekker fram bredt samarbeid.

- Jeg er opptatt av å få til samarbeid på tvers av avdelinger, institusjoner, og næringsliv. Jeg tror de beste løsningene skapes gjennom tverrfaglig samarbeid. NTNU er en stor arbeidsplass der samarbeid er en stor mulighet, men også en utfordring, skriver hun.

Campusprosjekt viktig på Dragvoll

De fleste kandidatene fra Trondheim nevner campusprosjektet eksplisitt i sine presentasjoner. NTNU-styret vedtok nylig å fortsette med samlingen, det stiller Dragvoll-representantene seg kritiske til.

- NTNUs største utfordring framover er campusprosjektet og dets manglende fokus på klima og miljø. Nå ble det dessverre sånn at campusprosjektet skal gå videre, men som representant fra Dragvoll vil jeg kjempe for at forflyttingen av oss skal skje på en god måte, at vi skal få et godt arbeidsmiljø og at våre stemmer og bekymringer skal bli hørt, skriver Kim-André Myhre Arntsen.

Jakob Bonnevie Cyvin istemmer lignende problemstillinger.

- Jeg har i Universitetsavisa gjentatte ganger vært svært kritisk til å flytte fra Dragvoll. Det står jeg fortsatt for, men med mindre det skjer større uforutsette endringer blir et stor-campus på Gløshaugen nå realisert. I den sammenhengen er det svært viktig at NTNU nå klarer å håndtere bredden i organisasjonen, skriver han.

- Et oppstykket puslespill

Også Nicolai Winter-Hjelm, som har tilhørighet på Øya trekker fram campussaken og hvordan midlertidige har kommet ut i diskusjonene.

- I diskusjoner om campussamlingen har det blitt klart at de midlertidig ansatte ofte blir nedprioritert, noe rektor selv har tydeliggjort. Som representant for de midlertidig ansatte ønsker jeg å løfte våre behov på lik linje med de faste vitenskapelige når det nå skal utarbeides en masterplan for eiendomsutvikling for alle campus ved NTNU, slik at vi får tildelt arealer etter behov og ikke etter ansiennitet.

Amund Bergland Kvalsvik, som eneste fra Gløshaugen nevner ikke campusprosjektet spesielt i sin presentasjon, men trekker fram størrelsen og uoversiktligheten ved NTNU.

- NTNU føles fortsatt som et oppstykket puslespill hvor det er vanskelig å føle tilhørighet og få forutsigbarhet i jobben som midlertidig ansatte. Som representant vil jeg slåss for at det blir tydeligere støttenettverk og sosiale koblingspunkt for alle ansatte ved NTNU, og sørge for at det utformes tydelig hvilke rettigheter og forventninger som gjelder for oss midlertidige som er spesielt utsatt som ansatte.