Ytring

Hjertesukk for studenter: - God undervisning krever tid og plass

- God undervisning krever tid og plass. For å få gode rutiner og planlegging, må det samarbeid til med de som faktisk utfører selve jobben og de som studerer, skriver Natasa Nord.

Jeg har helt klart hatt mine forskningsfrustrasjoner relatert til digitalisering, skriver professor Natasa Nord.
Publisert Sist oppdatert

Dette innlegget er én del av en «duologi» på to innlegg. Les Natasa Nords innlegg der hun fokuserer på energieffektivisering her.

Alle snakker i disse tider om nye undervisningsmetoder, framtidens teknologistudier, aktivitetsbasert læring, osv. Selv har jeg prøvd mange forskjellige metoder, men opplever at vi mangler ressurser til å gjennomføre det. For eksempel må jeg hver vår kjempe for å få egnet forelesningssal og rom i faget energi og miljø, hvor studenter jobber med ulike problembaserte oppgaver. Studenter liker det godt og lærer mye, men dessverre sliter vi med plass og det er trangt på rommene hvor de må jobbe. Dessverre finnes ikke noe bedre alternativ.

Likevel ser jeg positivt på framtiden, fordi en gruppe av studenter i faget energi og miljø leverte sin problembaserte oppgave med temaet «Nullutslippsområdet - Gløshaugen», en meget bra besvarelse. Det var gledelig å lese at de skjønte hvordan man skulle jobbe først trinnvis med energieffektivisering gjennom god drift og kostnadseffektive tiltak, og da tenke strategisk på energiforsyning. Det er imponerende at en gjeng av førsteklassinger kan sette seg bedre inn i fakta enn de som presser frem for raske beslutninger. Det finnes håp!

Arealer forsvinner

Sosiale arealer for masterstudenter forsvinner. Som nevnt over kan masterstudenter gjøre mye bra og jeg har veiledet mange flinke prosjekt- og masterkandidater. Sosiale arealer bidrar til positive tanker og godt arbeid. Allikevel forsvinner de, og jeg kjenner meg trist og skuffet over at vi ikke har noe godt å tilby her til studenter som skal ta med seg gode minner fra sine studier.

Multimediasenteret er flyttet til Kalvskinnet uten at vi ble informert. Nå er det kun Panopto som brukes som plattform, uten av vi ble informert. Eller så var det slik at det var den siste som fikk vite det. Det betød at alle som har hatt sine videoer på Mediasite måtte sjekke om deres videoer er overført til Panopto selv!

Da jeg oppdaget at mine filmer var forsvunnet, brukte jeg nesten en hel dag på å få dem tilbake igjen. Fortsatt bruker jeg tid på å følge opp dette rundt omkring. Det er ingen tvil at kolleger på Multimedia er meget dyktige og behjelpelige. Multimediasenteret har en meget viktig og kritisk rolle i modernisering av undervisning. Derfor bør de sitte sentralt på Gløshaugen, slik at alle kan nå dem lett. Derfor stilles det spørsmål hvem som har tatt beslutninger om ting som er viktig for kvalitet i utdanningen uten at folk som er berørt blir spurt. Slikt stjeler mye av vår tid.

De unge er framtiden uansett campusdiskusjon

God undervisning krever tid og plass. For å få gode rutiner og planlegging, må det samarbeid til med de som faktisk utfører selve jobben og de som studerer.

Penger og lavere føderate i Norge er ingen unnskyldning. Lavt befolkningstall krever i realiteten mer kompetente og høyt utdannede unge folk som kan skape framtiden.

Det vil si høy kvalitet i utdanningen!