Dette blir viktig på NSO sitt landsmøte

Lite ideell styringsmodell, revidering av forskningspolitisk plattform og fusk. Dette er blant sakene 181 delegater skal diskutere til helgen. 

Oline Sæther gir snart stafettpinnen videre til en ny leder av NSO.
Publisert

5.-7. april skal studenter fra hele Norge møtes i Tønsberg. 181 delegater, altså personer med stemmerett, møtes på Norsk studentorganisasjon (NSO) sitt landsmøte for å vedta styrende politikk. Det skal blant annet velges et nytt arbeidsutvalg, sentralstyre og politiske og organisatoriske komiteer. 

NTNU sender 24 delegater. Blant dem er leder av Studenttinget, Didrik Nohre Lønvik. Han nevner reorganisering av NSO sine demokratiske organer som en av de viktigste sakene på agendaen.

- Slik det er i dag er det et sentralstyre med 13 personer valgt på landsmøtet. Det er foreslått en endring om at alle medlemslagene skal få en representant, sier Lønvik.

Sentralstyret representerer ikke studentmassen

Ifølge en rapport fra arbeidsgruppen til NSO er det en oppfatning om at dagens sentralstyremodell ikke er ideell. Det skal være store utfordringer knyttet til medvirkning fra medlemslagene. NSO har medlemslag på både statlige og private institusjoner, inkludert universiteter, høyskoler og vitenskapelige høyskoler.

Didrik Nohre Lønvik, leder av Studenttinget ved NTNU.

«Medlemslagene opplever at de ikke har påvirkning på politikkutviklingen i organisasjonen mellom landsmøtene, og at sentralstyret i liten grad representerer studentmassen og medlemslagene», står det i rapporten. 

For å sikre bedre representasjon er den foreslåtte løsningen å skifte modell fra et sentralstyre til en landsstyre med representanter fra hvert medlemslag. 

Revurdering av forskningspolitisk plattform

Ifølge Lønvik er også en revidering av den forskningspolitiske plattformen blant de mest sentrale sakene som skal diskuteres. 

- Dette er nok spesielt viktig for NTNU, sier han.

Lønvik forteller at den forskningspolitiske plattformen trenger samarbeid for å lage gode retningslinjer. Han mener det er viktig med påvirkning fra NTNUs studenter for å sørge for at universitetet får en bedre påvirkningskraft lokalt og nasjonalt.

Ifølge fag- og forskningspolitisk ansvarlig i NSO, Harald Bolstad Evensen, innebærer revideringen en oppdatering av NSO sin politikk, uten at han trekker fram enkeltsaker.

- Den gamle plattformen ble laget i 2021, og det er mye som har skjedd siden da, sier han.

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig i NSO, Harald Bolstad Evensen.

Tre ministere på ett år 

Bare det siste året har mye skjedd innen forskning og høyere utdanning. Akademisk ytringsfrihet, kjønnspoeng og fusk er noe av det som har vært gjenstand for stor diskusjon. 

I løpet av  perioden til det sittende arbeidsutvalget har også tre politikere sittet som minister for forskning og høyere utdanning. Evensen mener likevel at det ikke har påvirket NSO i nevneverdig grad.

Arbeidsutvalget i NSO for perioden 2023-2024. Bilde fra fjorårets landsmøte.

- Vi representerer 270.000 studenter, så vil vil stå på kravene våre uansett. Politikken vår oppdateres nå for å møte nye utfordringer og endringer i samfunnet, sier han. 

Fusk på agendaen

I tillegg til revideringen av den forskningspolitiske plattformen, vil rettferdig behandling i fuskesaker bli et sentralt tema. Nåværende leder av NSO, Oline Sæther, mener det handler om studenters rettssikkerhet.

- Det er et tema medlemslagene er opptatt av. Selv om Borch gikk av på grunn av fusk, er ikke regelverket fikset, sier hun.

Hun har vært leder i nærmere ett år, og beskriver tiden som innholdsrik og lærerik. Å være studentenes sterkeste stemme i en tid med flere skifter i ministerposten for forskning- og høyere utdanning beskriver hun som en berg- og dalbane.

Oline Sæther på landsmøtet i 2023.

- Men det har jo vært gøy å være på slottsball to ganger for å ønske en ny minister velkommen, sier hun. 

Må være klar til å hoppe inn i det ukjente

Om ikke lenge skal Sæther gi stafettpinnen videre til en ny leder. Det er kjent at Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng fra OsloMet, Jens Bartnes fra NMBU og Kaja Ingdal Hovdenak fra Universitetet i Bergen er de aktuelle lederkandidatene. Som leder av NSO mener Sæther det er viktig å være lærevillig og klar til å hoppe inn i det ukjente.

- Samtidig er det gode rutiner for å ta imot den som får lederansvaret. De vil få god opplæring, sier hun. 

Dette er NTNUs delegater til landsmøtet: 

Didrik Nohre Lønvik, Aksel Kvamme Aase, Anders Lie Hagen, Anita Vikestad, Astri Elgethun, Erik Johansen, Gina Aarheim, Henrik Vorkinn, Ingrid Darell Holm, Jakob Selfors, Kamilla Elene Samuelsen, Lea-Sofie Thomsen Lie, Maria Høigaard, Marte Huseklepp, Matilde Brox Bordal, Morten E. Althe, Ole Marcelius Sivertsen, Petrine Sjåstad, Sebastian T. Skår, Siri Mostad Larsen, Øystein Fruseth Christiansen, Henrik Braathen, Eline Frøysa Norli, Liva Rindom Tofte

I tillegg er følgende varadelegater: 

1. vara Alexander Järvi

2. vara Stine Sævik Dahl 

3. vara Magnus Henrik Strømme 

4. vara André Hellebust 

5. vara Solve Ressem 

6. vara Bilal Sheikh 

7. vara Theo Nørving Viken

Følg UA på Facebook og Instagram.