NTNU lovte bot og bedring i 2019, men fremdeles mangler lovpålagt rapportering om studier

Forskere må ta innrapporteringen av ferdige studier som sommerjobb.

Tor Grande, prorektor for forskning ved NTNU, forteller at universitetet i samarbeid med St. Olavs hospital nå har opprettet en egen enhet som skal følge opp rapporteringen av kliniske studier.
Tor Grande, prorektor for forskning ved NTNU, forteller at universitetet i samarbeid med St. Olavs hospital nå har opprettet en egen enhet som skal følge opp rapporteringen av kliniske studier.
Publisert

I 2019 lovte daværende prorektor for forskning, Bjarne Foss, bot og bedring etter at det ble klart at to kliniske studier som hadde sluttdato i henholdsvis 2014 og 2017 ikke hadde rapportert inn resultatene sine.

To år senere står de to studiene fremdeles på listen over kliniske studier hvor resultatet ikke er rapportert inn.

- Vi har i samarbeid med St. Olavs etablert en klinisk forskningsenhet i Midt-Norge som skal jobbe med systematisk oppfølging for å sikre at alle studier blir oppdatert og rapportert i fremtiden, sier Tor Grande, mannen som har tatt over roret som prorektor for forskning ved NTNU.

Ikke forsøk på å skjule noe

Problemet med den manglende rapporteringen er at leger bruker rapportene fra de kliniske undersøkelsene til å vurdere hvilke medisiner som skal skrives ut til pasienter.

Under The Big Challenge i 2019 fortalte den britiske legen Ben Goldacre at han hadde skrevet ut medisiner for senere å oppdage at det kun var studier som satte medisinen i et godt lys som var blitt publisert.

Grande understreker at de to NTNU-studiene som ikke er innrapportert ikke er et forsøk på skjule noe.

- Begge studiene er publisert i gode vitenskapelige tidsskrift, og faller derfor ikke inn i kategorien der det foreligger resultater som ikke er lett tilgjengelig. Men det er likevel beklagelig at resultatene ikke er rapportert. Forskerne er nå kontaktet, og de skal gjennomføre registreringen i løpet av sommeren.

Viktigst at resultater er tilgjengelige

Grande forteller at det er mye papirarbeid knyttet til slike kliniske studier.

- Det er svært mye som skal registreres og rapporteres i forkant, underveis og i etterkant av studiene. Det primære og viktigste er at resultatene er tilgjengelige gjennom tidsskrift i form av internasjonale artikler som er fagfellevurdert, sier han.

Til tross for at de som gjennomfører kliniske studier er lovpålagt å rapportere dem inn mangler det ifølge EU Trials Tracker, hvor også norske studier registreres, rapporter fra snaut 30 prosent av studiene som skulle ha vært innrapportert. Det utgjør i underkant av 4000 rapporter.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.