Velferdstinget i møte med ålesund kommune

Bevilger ikke en eneste krone: - Slik kan det ikke fortsette

Ålesund er blant de kommunene som gir minst til studentvelferd. Nå etterlyser studentene mer penger til psykisk helsehjelp.

NTNU-studentene etterlyser mer penger fra kommunene. Denne uka har representanter i arbeidsutvalget til Velferdstinget møte med studenrepresentanter i Ålesund. Fra venstre: Ingrid Skodjevåg, Albertine Flem Rogne, Adrian Bjerke, Oscar Fjeld, August Holdt, Øystein Fruseth Christiansen, Petrine Ystebakk Sjåstad, Madelen Nymoen, Kamilla Elene Samuelsen, Brede Haugland, Einar Skare og Ann Kristin Klakken Angelsen.
Publisert

Arbeidsutvalget for Velferdstinget ved NTNU har besøkt Ålesund denne uka. Studentene sender en klar melding til kommunepolitikerne og etterlyser mer kommunal støtte til psykisk helsehjelp.

- Studentsamskipnadene bidrar med utrolig mye helsehjelp for studenter, spesielt på psykisk helse. Studentene får tilgang både til rådgivningstjenester og ulike samtaler med psykolog. Dette er et lavterskeltilbud og et alternativ til kommunale ordninger, sier lederen for arbeidsutvalget for Velferdstinget ved NTNU, Øystein Fruseth Christiansen. 

Etterlyser penger

NTNU-studentene mener det er på tide at Ålesund gir sitt bidrag.

- Nå bevilger ikke Ålesund kommune en eneste krone til dette arbeidet. Slik kan det ikke fortsette, sier Fruseth Christiansen.

Andre universitetsbyer går inn med støtte. I Oslo er tilskuddet 47 kr pr student og i Bergen 37 kr. I Bergen er planen å gi enda mer fra neste år. Alle de tre NTNU-byene ligger dårlig an når det gjelder dette. 

- Lave kommunale tilskudd til psykiske helsetjenester er utrolig kritisk for studentene både i Ålesund, Gjøvik og Trondheim, sier Fruseth Christiansen. 

Mindre press på kommunale helsetjenester

Hvis tilskuddene økes mener han det også kan gi mindre press på den kommunale helsetjenesten. Målet er å hjelpe studentene før de blir så dårlige at de trenger kommunal hjelp. 

- For å få til dette bør kommunen gå inn med minst femti kroner pr student. Jeg har inntrykk av at kommunepolitikerne i Ålesund nå viser større forståelse for at dette er viktig.

Bedre studentby

I tillegg til bedre helsetjenester mener velferdsutvalget at studentene trenger at Ålesund blir en enda bedre studentby. For å få til det jobber velferdsutvalget for at det det skal bli en enda bedre kobling mellom bysentrum og campus.

- Mange av studentene bor i sentrum. Det må derfor være raskt å reise mellom byen og campus slik at begge stedene kan bli utnyttet på en god måte, sier lederen for arbeidsutvalget for Velferdstinget ved NTNU, Øystein Fruseth Christiansen.

Følg UA på Facebook og Instagram.