NTNU-fagmiljø vil ha Ocean Space Center på Ladehammeren

Sju forskere ved Institutt for marin teknikk går nå ut og sier at Ladehammeren er en bedre og mer framtidsrettet løsning enn Tyholt. Instituttleder Sverre Steen ved marin teknikk er uenig.

En gruppe forskere ved Institutt for marin teknikk ønsker ikke å ha Ocean Space Center på Tyholt. De mener tverrfaglighet og fremragende forskning blir bedre ivaretatt ved å legge senteret til Ladehammeren. Slik ser NTNU for seg at et nytt Ocean Space Center vil se ut
Publisert

Fagmiljøet ved Institutt for marin teknikk har hittil sittet nokså stille i båten i diskusjonen om hvor Ocean Space Center skal lokaliseres.

Men i dag tar seks professorer og én førsteamanuensis ved instituttet til orde for at senteret bør ligge på Ladehammeren. De har skrevet et innlegg i Adresseavisen, som også er publisert i Universitetsavisa.

LES INNLEGGET HER.

Professor Trygve Kristiansen mener det er fullt mulig å endre lokasjonen til Ocean Space Center.

– Vi mener at Ladehammeren vil gi oss en mer fremtidsrettet løsning, sier professor Trygve Kristiansen, som er en av forfatterne av innlegget.

Han sier også at han tror flytting av prosjektet til Ladehammeren vil innebære maksimum to års senere sluttdato på prosjektet.

– Og det er ikke noe problem i det hele tatt. Vi mener også at prosjektet har så bred politisk støtte at det ikke vil stoppes av at vi endrer lokasjon, sier Kristiansen.

Han ønsker ikke å videre utdype innlegget og bakgrunnen for det.

LES OGSÅ: Mener Ocean Space Center bør ligge i fjorden.

- Går vekk fra flerfagligheten

I Innlegget skriver Kristiansen og hans kolleger at det er nødvendig med et senter som har plass til alle miljøene innen det marine feltet under samme tak. Det mener de ikke at Tyholt har. Det er lagt fram kuttforslag som innebærer at deler av miljøet som jobber med marine konstruksjoner kan bli flyttet vekk fra Tyholt - dette gjøres for å spare penger.

Dermed mener forfatterne av innlegget at man går vekk fra det forskere er enige om er essensielt, nemlig flerfaglighet.

Ved bruk av fjellhallene på Ladehammeren mener de at det vil bli plass nok til å samle flere miljøer innen det marine feltet.

De skriver også at nærheten til sjøen gjør Ladehammeren til et bedre alternativ.

«Vi mener derfor at Ladehammeren som alternativ lokasjon må utredes», skriver de.

Kan ikke snu nå

Instituttleder Sverre Steen ved Institutt for marin teknikk sier man ikke kan snu nå.

Sverre Steen sier folk ved instituttet har blitt hørt i diskusjonene om Ocean Space Center.

– Jeg tror ikke det er en realistisk løsning å legge senteret til Ladehammeren. Det vil ta minimum fem år ekstra fordi vi blir pålagt å starte planleggingsprosessen helt på nytt. Dessuten forutsetter en lokasjon på Ladehammeren at man sprenger inn i berget og fyller ut i fjorden - det er risikofylt, og man kan under utredningen risikere å finne ut at det ikke er mulig å bruke området der, sier Steen.

Nærings- og fiskeridepartementet har også uttalt at det ikke er aktuelt å vurdere en ny lokasjon nå, påpeker han.

– Men er det nok plass på Tyholt til et samlet fagmiljø?

– Det er nok plass, men det er utarbeidet en kuttliste som vil bli brukt om vi ikke får full finansiering. Der foreslås det at laboratoriet for maskineri og konstruksjonsteknikk flyttes til Torgård sør for Trondheim. Det synes vi alle vil være uheldig, selv om vi har litt ulike oppfatninger om hvor alvorlig det vil være, sier Steen.

Han mener man isteden for å tenke ny lokasjon, må jobbe for at pengene til prosjektet bevilges uten kutt.

– Kutt kunne kommet også hvis prosjektet hadde blitt lagt til Ladehammeren. Nå må vi se på hva vi får på statsbudsjettet og så skal vi ta stilling til prosjektet, sier Steen.

LES OGSÅ: Faktafeil om Ocean Space Center.

OG: Må krympe for å få plass på Tyholt.

– Ikke alle har fått det som de vil

Steen mener nærheten til havet, som man vil oppnå ved Ladehammeren, ikke er særlig viktig for Ocean Space Center.

– Det er kjekt å ha nærhet til havet, men det er ikke viktig for miljøet som i dag befinner seg på Tyholt. Vi vil uansett ikke ha saltvann i testbassengene! Vi må sørge for å unngå forsinkelser nå, ellers risikerer vi å spolere hele prosjektet, sier Steen.

– Sju forskere på instituttet ditt går mot prosjektet - har det vært mye konflikter internt rundt dette?

– Vi har snakket mye om det internt, og det er delte meninger. Men det har vært bred involvering i komiteer og med allmøter. Folk har blitt hørt, selv om ikke alle har fått det som de vil. Det er stort trykk, både fra ansatte og publikum - men det er naturlig at folk engasjerer seg, sier Steen.

Professor Trygve Kristiansen forklarer hvorfor han mener endring av lokasjon bare vil gi to års forsinkelse. Han sier at de som har foreslått å bygge på Ladehammeren mener byggetiden vil være to år kortere der enn på Tyholt. Dermed vil, etter hans beregninger, bygget stå ferdigstilt bare ca to år senere enn et eventuelt bygg på Tyholt.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.