Mener Ocean Space Center bør ligge i fjorden

Ocean Space Center bør ligge i Trondheimsfjorden, sier pensjonert direktør for Marintek, Oddvar Aam, til Adresseavisen.

Slik var den opprinnelige visjonen for Ocean Space Center. - Den burde fremdeles være aktuell, ifølge den tidligere Marintekdirektøren.
Publisert Sist oppdatert

I en ytring går en gruppe naboer til det planlagte maritime forskningssenteret på Tyholt i Trondheim til hardt angrep på plasseringen av senteret. – Et Dora på land, er naboenes karakteristikk av. OSC.

«Det blir svært. Enormt svært. Mye større enn i dag. Byggene vil utgjøre et samlet volum på over én million kubikkmeter. Dette tilsvarer over 12 store fotballhaller for 11-lag og er over tre ganger så stort som dagens Marinteknisk Senter ... Konsekvensene for nærmiljøet vil bli dramatiske. Syv års byggeperiode inkluderer tre år med støyende aktiviteter som sprenging, spunting og riving, rasering av lokal fauna, grøntarealer og akebakker med dertil negative konsekvenser for barn og unge» skriver naboene.

Den pensjonerte direktøren i Sintef-selskapet sier til Adressa at visjonen var å legge senteret i Trondheimsfjorden. Tanken var at det skulle bli lagt på pæler på grunt vann nordøst for Munkholmen, der vanndybden er 4-6 meter. Det skulle gi visuelt inntrykk av å flyte på vannoverflaten. I tillegg skulle det legges støttelokaler i Nyhavna.

Men slik ble det ikke.

- Prisen, leira i grunnen i Nyhavna og at det kunne ha blitt tungvint drifta av virksomhet på to geografisk adskilte steder, var nok de tre årsakene til at prosjektet ble flyttet, tror Aam.

Den tidligere Marintek-direktøren tror likevel det burde vært både teknisk og økonomisk mulig å følge den opprinnelige visjonen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.