Ytring

Ocean Space Centre må krympe for å få plass på Tyholt

«Alt i alt er det lite som tyder på at OSC i dagens form vil løfte bydelen. Vi setter stor pris på naboskapet med NTNU og Sintef, men dagens forslag er rett og slett for stort.» skriver naboene i denne ytringen.

Slik ser NTNU for seg at et nytt Ocean Space Center vil se ut.
Publisert Sist oppdatert

Denne ytringen var først publisert hos MIdt-Norsk debatt.

I begynnelsen av april skrev Adresseavisen og Universitetsavisa at Statsbygg har kommet naboene i møte – NTNU/SINTEFs nye Ocean Space Centre (OSC) blir mindre, og friområdet bevares.

Etter fire uker med digitale "dialogmøter" er vi langt fra overbevist. Naboer fra alle kanter av prosjektet er bekymret for hvordan anleggsperioden og det ferdige anlegget vil påvirke bydelen. I konsekvensutredningen for grøntareal står det at det ferdige anlegget "vil være med å løfte bydelen, både med mer aktivitet, men også ved å gi området bedre forbindelser og møteplasser. Totalt sett vurderes tiltaket å gi en stor verdiøkning for byliv: ++/+++". Vurderingen fra oss som faktisk bor her er at det ser det på ingen måte ut til å gjøre – tvert imot.

I sør er naboer bekymret for tap av grøntområdene mot Otto Nielsens veg. I stedet for dagens store plener og høye trær kommer kortsiden av den nye bassengfløya midt imot – høye, massive fasader med en ny innkjørsel og asfaltert snuplass i midten.

Nærmeste naboer i vest blir i praksis omringet av anleggsarbeid gjennom hele byggeperioden. Her skal garasjer rives, mens parkeringsplasser og grøntområder blir anleggsvei. Når OSC står ferdig blir Kringkastingsveien nærmeste nabo til ny campusplass, med økt gjennomfart, innsyn og bråk.

I nord går bekymringene på tap av sollys og tap av grøntområder, inkludert toppen av akebakken, som nå blir liggende i skyggen om ettermiddagen. Også i nord blir fasadene massive. Etablering av anleggsvei over friområdet Spruten bekymrer også og vil i praksis gjøre friområdet ubrukelig i anleggsperioden.

Uavhengig av himmelretning er vi bekymret for om støyen vil gjøre det umulig å være hjemme med små barn på dagtid, umulig å ha hjemmekontor, umulig å jobbe nattskift (= sove på dagtid) eller rett og slett umulig å bo hjemme? Støydempende tiltak er blitt nevnt, men som så mange ganger før når vi stiller spørsmål eller ber om noe konkret som kan bedre situasjonen får vi høre at "det skal vi ta med oss og komme tilbake til". Vi er ikke beroliget. Vi vet at to barnehager må flytte i anleggsperioden på grunn av støy. Bør vi forberede oss på å flytte fram og tilbake på hotell i de verste rive-, sprenge- og spuntefasene?

Spruten-skogen er nærskogen vår; et turmål for bydelens barnehager og skoler. Vil de rødlistede artene her virkelig overleve så nær byggegropa? Hvordan vil de påvirkes av endrede lys- og grunnforhold?

Vi er bekymret for hvordan Ocean Space Centre vil påvirke dyre- og fuglelivet i bydelen. Dette er ikke ordentlig konsekvensutredet. To tredjedeler av kornkråkebestanden i Norge finnes i Trondheim, og kjerneområdet er mellom Tyholt og Brøset. Dette er bare en av flere rødlistede fugler som er vanlige på Tyholt. Fiskemåke er også en nasjonal ansvars-art på rødlista, og den hekker på dagens bygninger. Hvor skal den gjøre av seg i anleggsperioden?

Vi er bekymret for hvordan barn i området vil påvirkes. To barnehager må midlertidig flyttes, og uteområdene til Tyholttunet blir ugjenkjennelige i skyggen av høye bygg. Disse barnehagene er i praksis også bydelens eneste lekeplasser – offentlige lekeplasser på Tyholt finnes ikke. Akebakkene i området, det vil si Spruten og lille-Spruten, blir kanskje teknisk tilgjengelige i deler av anleggsperioden, men hvor aktuelt er det egentlig å ake omgitt av anleggstrafikk og støy? Hvor skal barn på Tyholt møtes og leke? Sju år er en stor del av en barndom.

Vi etterlyser også en mer helhetlig byplanlegging for området sett under ett. Hvor stor belastning skal beboere på Valentinlyst og Tyholt tåle, hvis det skal pågå store, langvarige byggeprosjekt på begge sider av Kong Øysteins veg? Hva skjer med NRK-tomta på sikt? Skal det bygges der også? Forsvinner enda flere grøntområder?

Anleggstrafikk knyttet til de enorme mengdene med masser som skal bort bør være en bekymring langt utover Tyholt. Det vil merkes godt at flere hundre tusen kubikkmeter bortsprengt fjell skal kjøres bort. Sammen med løsmasser og betong fra riving er det fort snakk om 100 000 lastebillass. I perioder vil det bli nesten en lastebil i minuttet. Avhengig av hvor massedeponiet blir lagt vil denne tungtransporten enten måtte gå via Kong Øysteins veg og videre over Moholtsletta ut på omkjøringsvegen, eller snirkle seg ned rundkjøringene gjennom Bromstad og ned på Strindheim. Uansett rute vil det bli betydelig økt tungtrafikk i bydelen. Statsbygg har lovet trygge skoleveier, men det er fortsatt uklart hvor de skal gå, hvordan de skal trygges, og hvor store omveiene vil bli.

Alt i alt er det lite som tyder på at OSC i dagens form vil løfte bydelen. Vi setter stor pris på naboskapet med NTNU og Sintef, men dagens forslag er rett og slett for stort. Hvis Ocean Space Centre skal få plass på Tyholt trengs en reell nedskalering.

Signert Karin Dyrstad, Helge Andersen, Pernille Berg, Sigrid Westad Brandshaug, Siri Brunvoll, Astri Nordahl Bryn, Pål Christensen, Fride Dahl, Anita Das, Randi Kallar Devold, Birte Veslemøy Evensen, May Britt Fløttum, Emilie Fongen, Ann Kristin Paulsen Frøseth, Cathrine Gjertsen Skonhoft, Ole Gussiaas, Bjørn Hagen, Emil Tretvik Hansen, Kristin Yvonne Hellem Hansen, Ingvild Johanne Haug, Marthe Haugan, Kristin Heglum, Randi Hjellupvik, Gunnfrid Holan, Ole Magnus Holden, Snorre A. Hovdal, Tove Helene Høyer, Lars Erik Hårberg, Toril Rognan Johansen, Frank Kjelsli, Elina Klungvik, Helen Komini Knudsen, Axel Kristoffersen, Kjersti Marie Kvam, Frank Audun Kvamtrø, Kjersti Kvendbø, Hanne Kvitsand, Marit Kaalvik, Alexander Larssen, Solvor Lyngstad Larssen, Espen Leistad. Marit Melhuus, Torgeir Mjøen, Kristin Handberg Nielsen, Kjersti Lunden Nilsen, Sigrid Norman-Hansen, Håvard Pinna, Heidi Reese, Carina E. Reinholtsen, Turid Renaas, Hildegun Rimol, Torbjørn Rørtveit, Hilde Rørtveit, Jan-Reider Rørvik, Signe Selven, Martha Sjolie, Marit Sjølie, Hanne Therese Skiri, Thale Kuvås Solberg, Ivar Salberg Solberg, Cathrine Solstråle, Adam Storli, Åshild Berg-Tesdal, Magnus Theodorsen, Nils Andreas Thommesen, Vegard Tingstad, Inger-Lise Ude, Tone Vanvikmyr, Merete Verstad, Therese Vestad, Frode Vikhals, Line Vaarum, Anita Øynes, Nina Kirksæther Aalberg, Tor Aalberg og Hanna Marit Aas.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.