”Vi gjør ikke dette med bind for øynene”

Den grunnleggende holdningen er at om vi er i tvil så er forskningssamarbeid et gode, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim. I dette podcast-intervjuet forsvarer han at forskere fra hans universitet følger med i statsråd Tord Liens Israel-reise.

Publisert Sist oppdatert

Rektor Bovim begrunner i et podcast-intervju med UAs redaktør beslutningen om å la NTNU-forskere delta i en delegasjonsreise til Israel. Reisen kom i stand etter en invitasjon fra Olje- og energiminister Tord Lien (FrP), og det er i første rekke petroleumsforskere fra NTNU som deltar.

LES OGSÅ Deltar ikke i PalKom-debatt

LES OGSÅ På stand mot NTNUs Israel-reise

LES OGSÅ Får likevel stå på stand

- NTNU fører ikke sin egen utenrikspolitikk. Vi følger den politikken landet har. Kunnskap er eller noe av det mest demokratibyggende som finnes. Forskningssamarbeid er et gode. Det er grunnen til at vi samarbeider med Kina, og med universiteter i Iran.

På spørsmål om ikke NTNU har et selvstendig ansvar for å foreta etiske og moralske vurderinger, også i innenrikspolitikken, svarer rektoren med å fastslå at NTNU ikke er en partipolitisk kampanjeorganisasjon. Generelt er det slik at all forskning kan misbrukes.

- Vår forskning er åpen, sier Bovim.

NTNU-rektoren viser til at NTNU-styret har gjort vedtak om at man ikke skal gå til akademisk boikott av Israel. På spørsmål om han ser det som aktuelt å bringe inn saken for styret på nytt i tilfelle NTNU-forskere skulle ønske å utvide samarbeid om oljeforskning, svarer han at han anser saken som avklart på styrenivå.

Bovim avviser kontant at Palestinakomiteen skulle ha blitt nektet å stille på stand på NTNU-campus.

- Det er ikke riktig. De fikk tillatelse. Det var en ren teknisk begrunnelse for at de ikke fikk stand på Gløshaugen. Det beklager jeg, og straks vi ble opppmerksom på det ble beslutningen endret. Jeg synes det er tendensiøst at man fremdeles holder fast på påstanden om at de ble nektet plass på campus.

På spørsmål om han ser at NTNUs regelverk ikke har vært helt på høyde med samtida, svarer han:

- Det kan virke sånn.

Hør hele svaret i UAs podcast.