Studentersamfundet sier ja til samarbeid med Reitan

Over 700 av Samfundets medlemmer avga sin stemme.

Foto tatt av Studentersamfundet da avtalen ble signert i mars. Karen Mjør sammen med Odd Reitan.
Publisert Sist oppdatert

Studentersamfundet i Trondheim har sagt ja til den foreslåtte avtalen med Reitan. Totalt 753 stemte, derav 531 for, 159 mot og 63 blanke.

Avtalen medfører 15 millioner kroner til Studentersamfundet. Fem millioner det første året, så to millioner per påfølgende år. I tillegg til å blant annet leie ut et lokale til Reitan. Utleielokalet skal drives av Reitan og skal være et konsept som studentene ønsker å ta i bruk. Selv om det ikke er klart hva dette vil innebære.

Karen Mjør startet møtet med å si at dette er en god avtale. Det ble også tydelig underveis i møtet at finansieringen fra Reitan også var sentral for at Samfundet skal få støtte over statsbudsjett. Dette kunne ført til større utsettelser og potensielt gjort at man måtte senke ambisjonene for bygget

- Vi gjør lite og får mye. Dere spør kanskje hvorfor de har lyst til å gi oss en så god avtale? Det er en brennende trondheimspatriotisme og et ønske om å gi tilbake til byen som motiverer Reitan, sa Mjør.

Eivind Rindal, som tidligere uttalte sin motstand mot avtalen i et intervju med Universitetsavisa, hadde første innlegg under debatten digitalt.

- Dette løfter mange prinsipielle spørsmål. Jeg skulle ønske Styret la opp til mer debatt. Her risikerer vi at vi mister litt av vår sjel. Hva skal vi da med et hus, om vi ikke har noen sjel? Jeg vil igjen rette et hjertesukk mot at samarbeidsavtalen kom så sent som to døgn før, sa Rindal.

De fleste som stemte under Samfundsmøtet deltok digitalt.

Skepsis blant flere medlemmer

Flere andre medlemmer stilte seg også skeptiske til avtalen underveis i møtet. Flere stilte seg også spesielt negative til den korte betenkingstiden. Et medlem av den arrangerende gjengen Lørdagskomiteen ytret at det føltes som det ble spilt med lukkede kort. Et annet medlem ytret også at den eneste muligheten medlemmene hadde fått til å påvirke prosessen var å si nei. Også i Studentersamfundets livestream av møtet gikk diskusjoen friskt.

- Styret og finansstyret har lagt opp til et umulig dilemma for dem som er skeptiske, hvor en nei-stemme i praksis betyr at man stemmer mot nybygg. Alvorlig svikt fra dem å sette medlemmene i denne posisjonen ble det skrevet av en bruker med skjermnavnet Linn F.

Flere andre medlemmer stilte seg på den andre siden svært positive og mente det viktigste her var at man får mulighet til å bygge ut det planlagte nybygget.

Leder for Finansstyret Dag Herrem har, sammen med medlem av Finansstyret Jan Henrik Jahren, hatt hovedansvar for å fremforhandle avtalen over to år. Han sa at han i utgangspunktet var skeptisk og at Reitan tidligere hadde fått kritikk for å ikke gi nok tilbake til byen. Men at han nå var svært fornøyd med det han anser som en generøs avtale.

- Du skal være modig for å si nei til denne avtalen.

Ønsket ikke skriving i media

Herrem sa også at man bevisst hadde valgt å vente såpass lenge med å gå ut med avtalen for å unngå at det skulle bli skrevet om i media i flere uker.

- Vi vil ha denne diskusjonen her i Storsalen, der den hører hjemme.

Dette ble det også rettet kritikk fra flere om under punktet kritikk av møtet på slutten av kvelden. Både leder av Finansstyret og leder av Studentersamfundet, Karen Mjør innrømte at de nok hadde undervurdert hvor stor motstand det kom til å bli rundt saken.

- Vi underdurderte engasjementet rundt dette og vi tenkte på dette som en gladsak, sa Mjør.

Jahren fra FS sa at de var fornøyd med at akkurat Reitan var partneren de hadde fått.

- Reitan er nok så nært vi kan komme verdier som ligner på våre egne. Alternativet vil nok være finanssektoren eller energisektoren der man har aktører vi nok er mer skeptiske til på Samfundet. Dette er ikke snakk om Rema 1000 som kommer inn her, men Odd Reitan.

Tre andre vedtak kom også i løpet av Ekstraordinært Samfundsmøte: Nybygg. Deler av Fengselstomta bak Studentersamfundet skal selges til NTNU for en minstepris på 25 millioner kroner. Det er ikke klart nøyaktig hva NTNU vil bruke tomta til, men det vil inngå i samling av campus.

I tillegg vil man utarbeide en intensjonsavtale med NTNU om underjordisk tverrforbindelse med nytt campus. Forprosjekteringsfasen av nybygget ble også godkjent og er neste steg for Samfundets planlagte tilbygg.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.