Uenighet om hvem Samfundets Reitan-avtale gagner mest

Samfundetmedlem mener avtalen truer en oase fri fra kommersielt press. Lederen sier den ikke inneholder noe nytt.

Leder av Studentersamfundet i Trondhjem, Karen Mjør mener de har en god deal på bordet.
Publisert

Nyheten om at Studentersamfundet i Trondhjem ønsker å inngå en samarbeidsavtale med selskapet Reitan har skapt flere reaksjoner. Både positive og negative. En av de som har stilt seg skeptisk til avtalen er Eivind Rindal, som tidligere har vært med i Studentersamfundets råd. Han skrev et innlegg i Trønderdebatt, der han sammenligner avtalen med å selge sin sjel til djevelen.

- Dette er en veldig god avtale for Reitan. Samfundet binder seg her til en stor kommersiell aktør, noe som utfordrer Studentersamfundets uavhengighet. I tillegg har jeg syntes Samfundet har vært en oase litt fri fra alt det kommersielle presset rundt, sier Rindal.

Avtalen sikrer Studentersamfundet 15 millioner kroner for å finansiere sitt planlagte nybygg. I gjengjeld vil Reitan få tilgang på et serveringslokale for å profilere selskapets produkter og leie et lokale ut mot klostergata. Ellers vil selskapet også profileres på Samfundet og de som jobber der, inklusive mulighet til å ha et skilt på taket, der Samfundet tidligere har hatt skilt fra Adressa og DNB.

Selger ut studentfrivilligheten

Avtalen sikrer også tilgang på Samfundets kunstneriske gjenger for Reitan-konsernet.Dette er Rindal skeptisk til, i tillegg til tidligere leder og nåværende medlem av Studentersamfundet, Øyvind Bentås, som skrev et innlegg som har vært på trykk i både Trønderdebatt og Universitetsavisa. I innlegget hevder han avtalen selger ut studentfrivilligheten.

- Reitan driver forretning, ikke filantropi. Etter avtalen skal Studentersamfundets frivillige inngå i den forretningsmessige driften til Reitan, skriver Bentås.

Medlemmer av de kunstneriske gjengene ved Studentersamfundet svarte Bentås i et innlegg i Universitetsavisa at de stiller seg positive til avtalen og med glede stiller opp for Reitan.

- Gjennom å stille på kunstneriske oppdrag for Reitan er vi en del av av dugnaden som skaffer Samfundet pengene som trengs for å realisere nybygget, står det i innlegget signert av flere frivillige ved Studentersamfundet.

En god deal

Leder ved Studentersamfundet, Karen Mjør opplever heller ikke at dette er en bedre deal for Reitan enn Studentersamfundet. Hun mener Studentersamfundet her har mye å tjene.

- Dette er en helt annen liga sammenlignet med lignende avtaler vi har hatt før. Sponsoravtalen med DNB ga oss 250 000 i året, nå får vi to millioner. I tillegg til at vi får leid ut et lokale til markedspris og Reitan tar kostnaden ved å innrede et lokale. Om man mener at dette er en dårlig avtale, så er det fordi man er mot en sponsoravtale i prinsippet.

Mjør mener at denne avtalen ikke går lengre enn tidligere avtaler og sier man også er nødt til å se på alt det positive som man får tilbake her.

- Her får vi faktisk noe tilbake. Vi kan lage et flott tilbud for 1500 flere studenter om gangen. Det er det dette virkelig handler om.

Reitan sikrer seg attraktivt lokale

Rindal peker i sin kritikk på at Reitan her får veldig mye igjen, fordi Studentersamfundet og området rundt har blitt enda mer ettertraktet.

- Dette har jo blitt et av de mest attraktive områdene i Norge. Med campusprosjekt og alt så kommer det bare til å bli enda mer sentralt. Det vet Reitan og her har de sikret seg en fot inne med en god deal. Om noen år vil de sitte midt i smørøyet. Derfor tror jeg ikke Samfundet hadde trengt å strekke seg såpass langt.

Han sier det her er snakk om en av de sterkeste økonomiske aktørene i Trøndelag og Norge. Han sier dagligvarebransjen, der Reitan har flere av sine hovedinteresser de siste årene kun har styrket seg. Ofte på bekostning av forbrukere. Han mener utviklingen i denne delen av næringslivet kun vil fortsette og at Samfundet kan risikere å være bundet i et forhold man ikke ønsker å være i.

Samfundet bør leve opp til sitt rykte som Norges frieste talerstol, og å fjerne tradisjonen med å presentere seg som medlem vil bidra, mener Eivind Rindal.

- Denne typen avtaler setter både den frie kulturen under press og utfordrer vår mulighet til å forholde oss kritiske til en såpass mektig aktør. Studentersamfundet har tidligere passert resolusjon mot kommersialisering av idretten med VM i Qatar og jeg tenker man kan trekke paralleller. Det er den retningen kulturlivet dessverre går i.

Rask prosess

Rindal sier han mener prosessen nå går veldig raskt. Avtalen kom på bordet søndag og behandles allerede nå på tirsdag, kun to dager senere. Han ønsker mer tid til å ha en prinsipiell diskusjon.

- Det er flere ting vi kunne trengt mer tid på. For eksempel hvordan påvirker det at vi gjør en slik avtale andre kulturaktører som skal leve av det. Jeg synes medlemmene burde få se leieavtalen som Reitan skal få. Det kan ikke være så hastverk at vi ikke har tid til å diskutere alt dette.

Mjør sier at hun setter pris på at det nå kommer en god debatt om dette. Hun mener det absolutt er rom for å ta opp prinsippielle spørsmål nå og at det også har vært det gjennom hele nybyggprosessen.

- Alt det her er i henhold til Samfundets lover. Det er lover vi også har for at dette skal skje på en god og demokratisk måte. Dette er egentlig en avtale Samfundets Finansstyre selv har mulighet til å inngå. Men vi ønsket spesifikt at den skulle være demokratisk forankret.

Hun sier det ikke er vanlig at denne typen avtaler omtales såpass offentlig som denne og at det viser at Samfundet sånn sett også er en spesiell organisasjon som håndterer dette på en gjennomsiktig måte.

- Jeg håper så mange som mulig deltar. Denne saken har fått mye oppmerksomhet og skal også diskuteres på talerstolen i kveld. Jeg håper veien opp dit ikke føles lang og at alle får ytret sin mening.

Studentersamfundet i Trondheim skal behandle avtalen på et møte fra 18.00 tirsdag kveld. Da skal de også behandle salg av Fengselstomta bak Samfundet til NTNU og votere over forprosjekt.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.