Feiret Velferdstinget med 275 000 kroners fest sponset av KD og semesteravgift

Velferdstinget feiret 25-årsjubileum med en prislapp som får flere medstudenter til å reagere.

Vt-leder Ellinor Lindström sier at det skulle være en feiring av studentfrivilligheten også og forteller at flere studentorganisasjoner deltok, også som underholdning.
Publisert

Lørdag 5. mars arrangerte Velferdstinget i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (Vt) jubileumsfest på Scandic Nidelven. Blant de rundt 200 deltakere på festen var tidligere studenter, ansatte fra Sit og representanter fra andre frivillige organisasjoner.

Prisen for festen var på 275 000 kroner, som oppfattes som mer enn en jevnlig studentfest, som også gjerne må betale en egenandel. Det melder studentavisa Under Dusken.

125 000 kroner av finansieringen kom fra semesteravgiften, mens resten kom fra midler tildelt av Kunnskapsdepartementet. Under Dusken skriver at dette var midler Vt fikk tildelt av Sit som skulle blitt tilbakebetalt til KD om pengene ikke ble brukt opp. Disse pengene kom ifølge tidligere Sit-styreleder blitt søkt om fra en pott som skulle gå til studentarrangementer.

- Problematisk at et fåtall skal få pengene

- Det er veldig problematisk at et fåtall skal få pengene istedenfor at de går til studentenes faktiske velferd. Det synes jeg ikke er rett bruk av penger. Velferdstinget gjør mye bra, men det blir litt som å feire seg selv istedenfor studentfrivilligheten, sier student Marita Uglem Remøy, som var deltaker på festen fra linjeforeningen Erudio, som var en av få linjeforeninger som ble trukket til å få en invitasjon.

Remøy sier også til Under Dusken at festen nesten virket for god til å være sann da hun fikk beskjed om at hun ikke måtte betale egenandel.

Studenttinget overrasket over skalaen på festen

Leder av Studenttinget Astrid Hilling sier at hun ikke visste om at KD-midler ble brukt, men hadde betenkeligheter da det ble vedtatt å bruke penger fra semesteravgift.

- Jeg stilte spørsmål til avgjørelsen om å bruke penger på seg selv, men forklaringen vi fikk om hvordan arrangementet skulle være var ganske annerledes enn slik den først ble framstilt, sier Hilling til Under Dusken.

Også tidligere leder i Studenttinget, Andreas Knudsen Sund, som var leder da pengene ble tildelt sier festen ble noe annet enn forventet.

- Problemet er det at det har blitt så mye mer midler enn det som ble forespeilet, og at de ikke har hatt en god og åpen prosess på denne oppskaleringen, sier Knudsen Sund.

Studenttingslederen sier festen ble noe annet en forespeilet.

- Litt luksus for å være et vanlig studentarrangement

Leder for Velferdstinget, Ellinor Lindström sier til Under Dusken at festen ble oppskalert underveis i planleggingen og det var derfor de valgte å søke midler utenfor de opprinnelige 125 000.

- Tanken var først å ha et mindre arrangement for den rammen som hadde blitt satt, men da ble det veldig vanskelig å invitere eksterne studenter og organisasjoner. Det var dette som var motivasjonen for å få et større budsjett, sier Lindström til studentavisa.

Hun sier de ville lage et staselig arrangement.

- Så kan man sikkert si at det var litt luksus for å være et vanlig studentarrangement, men pengene hadde forsvunnet om de ikke ble brukt siden de hadde blitt øremerket dette arrangementet, sier Lindström

Hun sier også at prosessen nok kunne blitt håndtert med mer åpenhet.

En del av pengene gikk til underholdning, der hadde de blant annet med en tidligere deltaker fra tv-programmet The Voice, som også er tidligere HiST-student, men at resten av underholdningsinnslagene var studentorganisasjoner.

Viktig å bidra til studentfrivilligheten

Sit mottok finansiering fra Kunnskapsdepartementet i tre tildelinger gjennom 2021. Først omlag 1,5 millioner som var øremerket lavterskel sosiale tiltak, deretter en større supplerende tildeling på 13,2 millioner kroner og så enda en supplerende tildeling på 6,5 millioner kroner.

Tidligere Sit-styreleder Sofie Carlsen Bergstrøm skriver i en epost til Under Dusken at Vt-medlemmene for det meste jobber frivillig og at dette var et av flere studentarrangementer de bevilget til.

- For Sit er det viktig å bidra til studentfrivilligheten, inkludert å skape blest og god stemning rundt det å engasjere seg, og da vil økonomisk bistand gis til formål av ulik form og størrelse skriver hun.