Studentvalg

Lodder ut gavekort for å få kandidater til valget

I fjor var det 21 kandidater til 21 plasser fra Trondheim i Studenttinget. Gavekortlotteri er en av metodene de bruker for å få flere til å stille.

Leder av valgstyret og styrerepresentant Roar Høiby Brakstad håper på høyere valgoppslutning og flere kandidater til semesterets valg

Publisert Sist oppdatert
Fakta

Studentvalget

  • Omfatter en rekke valg til Studentdemokratiet ved NTNU
  • I høst skal det velges representanter Studenttinget, instituttillitsvalgte og fakultetstillitsvalgte
  • Nominasjonsperiode: 10. oktober - 21. oktober
  • Valgperiode: 24. oktober - 27. oktober
  • Annonsering av valg: 28. oktober

10. oktober startet misjonsperioden til Studentvalget ved NTNU. Studentvalget er en fellesbetegnelse for alle valgene i studentdemokratiet. Leder av valgstyret og styrerepresentant Roar Høiby Brakstad forteller at det skal foregå en rekke valg denne høsten.

- Det skal velges 25 representanter og ny ledelse til Studenttinget. I tillegg skal det også velges nye instituttillitsvalgte og fakultetstillitsvalgte, sier Brakstad

Flere kandidater øker oppslutning

Brakstad legger ikke skjul på at de ønsker en høyere valgdeltakelse og flere kandidater som stiller til valg.

- I fjor var det 21 kandidater fra Trondheim for 21 plasser i Studenttinget. Da har man ikke mange insentiver for å stemme. Det må bygges opp en kultur i studentmassen. Vi har ikke satt et konkret mål på hvor høy valgdeltakelse vi ønsker, men vi håper selvfølgelig på en høyre oppslutning enn tidligere, sier Brakstad

Han er tydelig på at det er en korrelasjon mellom antall personer som stiller til valg og valgdeltakelsen.

- Under pandemien har det vært vanskelig å nå ut til folk. Dersom det er flere som stiller vil det være med å drive opp valgdeltakelsen. Dette så vi for eksempel ved valget til NTNU styret. Da var det 10 kandidater på 2 plasser, og man hadde en oppslutning på nesten 11 prosent, sier Brakstad

Faksimile fra Studenttingets Instagramkonto

Gavekorttrekning

Brakstad forteller videre at et av grepene de gjør, er at dersom man nominerer en venn, og vennen velger å stille, er man med i trekningen av et Sit-gavekort på 500 kroner.

- Dette er et fint grep vi har gjort før. Mesteparten kjenner noen som er flinke og som kan være gode kandidater. Med et konkurranseelement øker det sjansen for at man sender oss inn navn, som vi i valgstyret kan ta kontakt med, Brakstad

Brakstad viser til at dette vil øke sjansen for at valgstyret når ut til nettverk til ellers ikke ville ha kontaktet.

- Et godt studentting har en bred representasjon. Det er ikke optimalt om det er fakulteter, fag og steder som ikke er representert, sier Brakstad

Han avslutter med å understreke at valgstyret håper på engasjerte og flinke studenter.

- Det viktigste er å få 25 engasjerte studenter til Studenttinget, og studenter som kommer til å gjøre en god jobb i studentrådet på institutt- og fakultetsnivå, sier Brakstad