Studentene strømmer til

Flere studenter enn noen gang tidligere har NTNU som førstevalg. Realfagene vinner og flere vil bli lærere, mens færre søker språk- og idrettsfag.

Publisert Sist oppdatert

Hele 12 024 søkere vil helst komme til NTNU, skriver universitetet i en pressemelding. Realfagene har 12,7 prosent førstevalgssøkere, eller 728 søkere i alt. Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad sier hun selvsagt er fornøyd med det totale bildet, men er bekymret over mindre søkning til språkfagene over flere år.

- Vi må se grundigere på hvorfor det er slik, sier Kjeldstad.

Språkfagene har 7 prosent færre søkere, mens det er 11,7 prosent færre som har søkt seg til idrettsfag. Antallet søkere til medisin og humanistiske fag holder seg stabilt. Det har lenge vært et uttalt mål fra sentrale myndigheter å sørge for at flere studerer realfag.

Teknologi = NTNU

- Mange av fremtidens studenter ønsker seg til realfag. NTNU ønsker å bidra til at flere får denne muligheten, uttaler Kjeldstad.

Teknologifagene utgjør det store antallet av de såkalte førstevalgssøkerne til NTNU. 4 508 vil først og fremst til NTNU for å studere teknologiske fag. Det gir en økning på rundt 3 prosent fra i fjor.

- Dette viser at søkere som er interessert i teknologifag først og fremst tenker på Trondheim og NTNU. Vi befester vår solide posisjon, mener prorektoren.

Men disse fagene er ikke de som øker mest i prosent blant søkerne som har NTNU som førstevalg.

Interessen for informatikk er stor. Her er totalantallet så lite at økningen på nesten 27 bare utgjør 62 søkere til 292.

- God rekruttering til IKT-fagene har vært en utfordring, så det er gledelig å se at interessen har økt vesentlig, mener Kjeldstad.

Kybernetikk opp - olje ned

Diagrammet under viser antall primærsøkere til de 5-årige masterstudiene, samt arkitekt ved NTNU i 2013 og 2014. Klikk på vinduene og se endringene.