Tror på NTNU-effekten

Tallene på søkere til høyere utdanning i Norge har økt med nær sju prosent siden i fjor. Fusjonspartnerne til NTNU øker kraftig, med en økning på mer enn det dobbelte av snittet i landet.

Ålesund-rektor Marianne Synnes har tro på NTNU-effekten.
Ålesund-rektor Marianne Synnes har tro på NTNU-effekten.
Publisert Sist oppdatert

Høgskolen i Gjøvik kan skilte med over 17 prosents økning, mens Ålesund kan skilte med nær 15 prosent flere primærsøkere enn i fjor. Sør-Trøndelag går opp med 6,6 prosent.

- For oss er dette fantastiske tall. Det er ikke urimelig å tro at fusjonen med NTNU er en viktig årsak til rekordtallene, sier rektor Marianne Synnes ved HiÅ.

Tidenes søkertall

Årets tall fra Samordna Opptak viser tidenes høyeste søkertall til høyere utdanning i Norge. 127 929 personer har søkt, det er omtrent 8 000 flere enn i 2014.

- Det er en overraskende stor økning i søkere til høyere utdanning fra i fjor. Det er gledelig at så mange søker seg til utdanninger hvor samfunnet etterspør arbeidskraft, slik som lærer, sykepleier og realfag, sier seksjonsleder i Felles studieadministrativt tjenestesenter, Bente Ringlund Bunæs i en pressemelding.

Grafen viser søkertallene de fem siste årene for landets universiteter.

NTNUs Indøk slått av sykepleiere

NTNU hadde 12 391 søkere, som er en økning på vel 7 prosent fra i fjor. Universitetet når allikevel ikke helt til topps blant Norges mest populære studier. I en oversikt NTB har laget over de 10 hotteste studiene, kommer NTNUs Industriell økonomi og teknologiledelse (891 søkere) på en 9. plass.

På de tre første plassene kommer siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole, rettsvitenskap ved UiO og politiutdanningen ved Politihøgskolen i Oslo. Sykepleierutdanningen ved HiST kom på 7. plass med 969 søkere, altså flere enn indøk som er det mest populære studiet ved NTNU.

Økningen ved NTNU fordeler seg på hele bredden fra realfag og teknologifag til samfunnsvitenskap, humanistiske fag og lærerutdanning. Den økte interessen for realfag er merkbar, og da særlig bioteknologi.

Teknologiområdet er stabilt, men med særlig mange søkere til indøk, teknologiledelse, bygg- og miljøteknikk, arkitektur, kybernetikk og robotikk. Industriell økonomi er også i år det aller mest populære studiet ved NTNU. 891 personer kjemper om 126 studieplasser.

Petroleumsfag går ned

Interessen for studiet energi og miljø forsetter å øke, mens petroleumsfag går ned.

Psykologi, samfunnsøkonomi og musikkteknologi ved NTNU har også stor økning i antall søkere. Det er også en liten økning i språkfagene. Det tyder på at nedgangen i språkfagene er i ferd med å snu, mener NTNUs prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad.

Samlet sett er det en økning i søkermassen til pedagogiske fag ved NTNU. Det er også en jevn og god økning til tre av de fire yrkesfaglærerutdanningene, som er et samarbeid med HiST.

- Det er viktig at yrkesfagene får et løft, så vi er fornøyd med å bidra til at stadig flere utdanner seg til yrkesfaglærere, sier Berit Kjeldstad.

De nasjonale tallene viser en økning på over 11 prosent til realfag, nær 10 prosent til helse- og sosialfaglige utdanninger og en økning på 8 prosent til landets grunnskolelærerutdanninger.

- Regjeringen er veldig tilfreds med den positive utviklingen for disse fagområdene sier settestatsråd for kunnskapsministeren, Elisabeth Aspaker, til NTB.

HiÅ opp nær 15 prosent

Fusjonspartnerne NTNU og høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund hadde til sammen 21 530 søkere. Det er en oppgang på nær 6 prosent samlet. Av de fire er det HiÅ som har størst oppgang.

Grafen viser søkertallene til de fire lærestedene som nå sprengjobber med å fusjonere til det som blir Norges største universitet fra kommende årsskifte. Før musepekeren over linjene for å se eksakte tall og endring de siste fire årene.

Fusjonen har betydning

Fra 2013 til i fjor økte søkertallene til HiÅ med 6,6 prosent. Synnes mener den forestående fusjonen med NTNU kan være av betydning for årets kraftige hopp, da skolen vil få et fag- og forskningsmiljø av enda bedre kvalitet enn i dag.

HiÅ har en stor økning i flere av ingeniørstudiene, som automatiseringsteknikk og produkt- og systemdesign. Nautikk opplever også stor økning, og beholder sin ledelse med flest søkere per studieplass. Også shippingledelse, sykepleie, biomarin innovasjon og bioingeniør har svært gode tall.

Synnes fremholder at en vellykket fusjon med NTNU, HiST og HiG, med god integrasjon mellom de ulike campusene, sannsynligvis vil bidra ytterligere til den gode utviklingen.

Medier, ernæring, maritim og medisin ned

I alt er det 13 utdanningsområder på landsbasis som har oppgang i søkningen, mens tre utdanningsområder opplever mindre interesse.

Av de største utdanningsområder og -typer er økningen størst for vernepleier (+ 21 prosent), sykepleier, pedagogiske fag og informasjonsteknologi, alle med rundt 17 prosent flere søkere. Søkningen til realfag (+11 prosent) har også i år et solid oppsving.

Innenfor lærerutdanningene har både grunnskolelærerutdanning 1.-7.-trinn og grunnskolelærerutdanning 5.-10.-trinn en økning på 8 prosent. Barnehagelærerutdanningen har tilnærmet lik søkning i år som i fjor.

Innenfor helsefag er det farmasi som har den største økningen fra i fjor med 30 prosent oppgang, men også radiograf og ergoterapi er blant utdanningstypene med stor prosentvis oppgang. Medisin har en liten nedgang i søkningen på 2 prosent.

Mediefag har en nedgang for tredje år på rad, og går i år ned med 5 prosent. Maritime fag og ernæring har henholdsvis 12 og 7 prosent færre søkere enn i fjor.

Powered by Labrador CMS