Ytring

Kjære student – meld deg inn i en fagforening!

Det er en investering i trygghet, karriere og et godt arbeidsliv.

Fagforeningene representerer et fellesskap, som gir trygghet og muligheter til faglig utvikling og nettverk, skriver Kari Sollien i Akademikerne
Publisert

Noen av dere starter i år på studier for første gang og alt er nytt og spennende. Andre får endelig møte på campus igjen, til en forhåpentligvis mer normal studenthverdag enn det som har vært det siste året. Studenttiden er en fantastisk tid. Det former deg som menneske og mange får vennskap og kontaktnett som varer livet ut.

Det å ha gode folk rundt seg er viktig for de aller fleste av oss, både som student og videre i karrieren. Fagforeningene representerer et fellesskap som gir trygghet og muligheter til faglig utvikling og nettverk.

Å melde seg inn i en fagforening virker kanskje litt fjernt for mange som student. Men sannheten er at fagforeningene har masse bra tilbud også til studenter.

Som studentmedlem får du for eksempel tilgang til juridisk bistand i forbindelse med jobbkontrakter og eventuelle arbeidskonflikter, og gode priser på blant annet bank- og forsikringstjenester. Men kanskje viktigst, de tilbyr aktiviteter, også med et godt faglig innhold og mulighet til å møte potensielle fremtidige arbeidsgivere og innsikt i arbeidslivet du skal møte om noen år.

Høy organisasjonsgrad, en norsk konkurransefordel

Gjennom å fagorganisere deg bidrar du også til å styrke trepartssamarbeidet og det vi kaller «den norske modellen». Et godt samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og myndighetene har bidratt til høy sysselsetting, god omstillingsevne og jevn inntektsfordeling. Det er en konkurransefordel for landet og bedriftene, og kommer arbeidstakerne til gode gjennom høyere lønninger, bedre arbeidsvilkår og et godt arbeidsmarked.

Høy organisasjonsgrad er en forutsetning for dette. Derfor er det viktig, ikke bare for din egen del, men også for samfunnet at du organiserer deg.

Mange muligheter, men ingen jungel

Det finnes mange ulike fagforbund i Norge, avhengig av din fagbakgrunn og interesser. Overordnet er det fire hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden. Akademikerne, Unio, LO og YS.

Mest relevant for universitets- og høyskoleutdannede er for de fleste Akademikerne og Unio. Under disse ligger foreninger og forbund som ivaretar ulike yrkesgruppers interesser, og dine interesser som student.

Akademikerne er for dem med mastergrad eller mer. Her er leger, tannleger, sivilingeniører, naturvitere, samfunnsvitere, arkitekter, økonomer, jurister, lektorer mv.

Mens Unio, for eksempel, er for forskere, sykepleiere, lærere, politi og flere andre grupper.

Du møter nok mange av dem på studiestedet ditt etter hvert nå som campus åpner opp. Jeg oppfordrer deg til å ta en prat med dem og høre hva de kan tilby deg. Uansett hva du velger, vil du få gunstige medlemsfordeler og bli en del av et fellesskap som du vil ha nytte av gjennom karrieren.

Lykke til med studiene! Og meld deg inn i en fagforening allerede som student – det er jeg sikker på at du vil få god nytte av.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.