Ny lov skal understreke viktigheten av akademisk frihet 

I forslaget til ny universitets- og høyskolelov vil viktigheten av akademisk frihet understrekes. Det skriver Sandra Borch i sitt skriftlige svar til stortingsrepresentant for SV, Grete Wold.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch under en tidligere muntlig spørretime i Stortinget.
Publisert

I starten av januar stilte stortingsrepresentant for SV, Grete Wold et skriftlig spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch: 

Hvilke grep tar statsråden for å sikre at ikke uheldige bindinger og avtaler mellom næringsliv og akademia opprettholdes?

Nå har svaret kommet fra forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp). I svaret sier ministeren at samarbeid mellom akademia og næringsliv svært viktig for å møte de store samfunnsutfordringene vi står overfor. 

Et mål i Hurdalsplattformen 

Samarbeid og samspill kan også bidra til at studenter raskere får seg jobb i et næringsliv som trenger nye kompetente og reflekterte medarbeidere. Det gir også næringslivet mulighet til å få utdannet sine ansatte for å møte fremtidens utfordringer.

Videre skriver hun at: 

- Regjeringen har i Hurdalsplattformen også satt et ambisiøst mål om at forskning og utvikling (FoU) i næringslivet skal utgjøre to prosent av BNP innen 2030. Dette skal bidra til det overordnede målet om økt samlet verdiskaping innen bærekraftige rammer. Et mer kunnskapsintensivt næringsliv på lengre sikt er avgjørende for å lykkes med omstillingen og sikre velferdsstaten fremover.

Ingen kan gi instrukser om innholdet i forskningen

Borch skriver også at det i alle samarbeidsrelasjoner er sentralt at tillit, faglig frihet og ansvar ivaretas. Det innebærer blant annet at ingen kan gi universiteter og høyskoler pålegg eller instrukser om innholdet i forskningen, og institusjonene skal fremme og verne akademisk frihet.

Dette er lovfestet, og i forslaget til ny universitets- og høyskolelov går regjeringen inn for å tydeliggjøre institusjonenes ansvar for å verne dem som utøver den akademiske friheten.

- Løsningen på en konflikt eller en uheldig hendelse i et samarbeid mellom næringsliv og akademia er ikke nødvendigvis å avslutte samarbeidet, men å tydeliggjøre premissene for samarbeid og kravene til samarbeidspartnerne, skriver Borch i sitt svar. 

LES OGSÅ: Tirsdag gikk NSO og forskerforbundet inn for å grunnlovsfeste akademisk frihet

Følg UA på Facebook og Instagram.