årskonferansen Nho 2024

NHO vs. NTNU: - Legitimt å påvirke aktører med makt

- Akademia har makt, og det er legitimt å forsøke å påvirke aktører med makt, slår Snorre Valen fast. Førstkommende tirsdag er han moderator under NHOs årskonferanse.

- Ingen andre enn akademia kan sette sine egne grenser, sier Snorre Valen, tidligere politisk redaktør i Nidaros, nå redaktør i Trønderdebatt. Tirsdag er han moderator under NHOs årskonferanse.
Publisert Sist oppdatert

 - Det er legitimt at sivilsamfunnet forsøker å påvirke aktører med makt, enten det er myndigheter, pressen eller akademia. Men nettopp derfor er det viktig å være bevisst at en forsøkes påvirket, og ha klare kjøreregler for hvordan man håndterer, og setter grenser for, slik påvirkning, utdyper han.

Forholdet mellom næringslivet og akademia har havnet i fokus i kjølvannet av Anne Borgs avgang som rektor. Fredag morgen sendte stortingsrepresentant Grete Wold inn et spørretime-spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch om hvilke grep statsråden tenker å ta for å sikre at ikke «uheldige bindinger og avtaler mellom næringsliv og akademia opprettholdes».

Tirsdag førstkommende går Næringslivets Hovedorganisasjons årskonferanse av stabelen i Oslo, med Snorre Valen som en av to moderatorer. Valen er redaktør for Trønderdebatt, og utfører jevnlig slike oppdrag i embeds medfør – men selvsagt uten noen økonomiske bindinger og honorar, legger han til.

Oppsiktsvekkende

Oppdraget sa han ja til før det dro seg til ved NTNU. Hva tenker den tidligere stortingsrepresentanten for SV om samrøret mellom universitetet og NHO/Dagens Industri som UA avdekket?

- Det er et tegn i tida, med universiteters slagord og strategier, at de begynner å opptre som en aktør med ett budskap – her med trykk på ett, svarer han. 

Da er det en fare for å opptre mer som konsern enn som universitet. Og da kan det fort ende galt, resonnerer Valen: Som når en rektor, i samråd med en ekstern aktør på vegne av næringslivet, skal korrigere uttalelser fra forskere.

- Men et universitet er jo summen av alle aktiviteter som foregår der, av forskning og av formidling, og undervisning. Motsetninger er en helt naturlig del av akademia. Dersom selv universitetsledelsene skal bli redde for sterke ord fra forskerhold, mister alle vi andre i samfunnet noe veldig viktig, sier han.

Samarbeid er bra

At akademia og næringsliv samarbeider på mange plan, er i utgangspunktet bra, presiserer Valen. Det kan det gjerne bli mer av. Så lenge premisset om forskernes uavhengighet er ubestridt.

- Du takket ja til å lede debatter og utspørringer hvor politikere og andre aktører som påvirker, og påvirkes, av næringslivstopper, deltar. Er det fritt fram for NHO-topper å pushe på som best de kan når de lobber mot universitetsledere – og så er det opp til sistnevnte å sette ned grensene?

- Nei, alle bør jo utvise den samme respekten for akademisk frihet. Men ingen andre enn akademia kan sette sine egne grenser. For i bunn og grunn er det legitimt at sivilsamfunnet forsøker å påvirke aktører med makt, enten det er myndigheter, pressen eller akademia. Nettopp derfor er det viktig å være bevisst at en forsøkes påvirket, og ha klare kjøreregler for hvordan man håndterer, og setter klare grenser for, slik påvirkning. I kjølvannet av NTNU-saken er det tendenser til mer debatt om dette, og det tror jeg er et gode.

Integritet

- Ser du noe problematisk ved at du som en kjent ekspolitiker på venstresida, nå redaktør for et debattorgan, deltar som moderator for et slikt medieprofilert arrangement?

- Nei, det er jo langt fra noe nytt at mediefolk leder NHO-konferansen, men her oppstår jo en viktig parallell til den aktuelle NTNU-saken: For dersom NHO som følge av dette kunne påvirket hva jeg skriver, hva vi trykker, og hvor jeg stiller meg i omstridte spørsmål, ville det jo vært svært problematisk, av nettopp de samme årsakene. Men ved konferansens slutt vil nok jeg fortsatt være sosialist, gitt - og kommentere inngangen til årets lønnsoppgjør slik jeg kommenterte fjorårets.

- Kjenner du noen uro for at du låner ut noe av din integritet her?

- Jeg håper jo virkelig ikke den norske modellen har havnet der at partene i arbeidslivet sin integritet avhenger av Trønderdebatt! . I praksis gir jo NHO fra seg mer av kontrollen over eget arrangement slik. Det er jo forskjellen på om en redaktør leder slike samtaler, sammenliknet med en betalt konferansier. At redaktører er med og lede konferanser er viktig, men det avhenger jo av at mediefolk ikke mottar noe honorar og havner i noen form for bindinger. Og der er vi ved kjernen: Samarbeid er fint, det, så lenge institusjonene som er mest avhengig av tillit - det være seg presse eller akademia, ivaretar sin handlefrihet, sier Snorre Valen.

Følg UA på Facebook og Instagram.