akademisk ytringsfrihet

«Veldig godt skrevet, Anne – så tydelig både kan og bør du være»

UA spurte Anne Borg om NHOs Knut E. Sunde kommenterte innlegget før hun sendte det til DN. Rektor svarer benektende. Men det gjorde Sunde.

«Det er ikke ofte jeg går sterkt ut, og jeg må helt sikkert tåle kritikk ift ytringsfrihet, men det må en jo tåle,» skriver Borg til Sunde.
Publisert Sist oppdatert
Fakta

Dette er saken

Det har stormet rundt rektor ved NTNU, Anne Borg, etter at hun offentlig refset de to NTNU-forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland. 

NTNU-forskerne hadde i et DN-intervju kalt en rapport utarbeidet av Rystad energy for NHO for et «bestillingsverk» og «partsinnlegg og påvirkning kjøpt og betalt».

Tirsdag gikk NTNU-rektor Anne Borg ut mot de to NTNU-forskernes språkbruk og tone i et leserinnlegg i DN, hvor hun tok hun sterk avstand fra karakteristikker brukt av de to forskerne.

Dette har blitt sterkt kritisert, blant annet av Anine Kierulf, som ledet ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet. Hun mener rektor utviste dårlig forståelse for hva et universitet er.

Borg beklaget sitt innlegg i Universitetsavisa torsdag kveld, men samtidig avslørte Universitetsavisa også at en direktør i Norsk industri fikk innlegget til gjennomlesning før det gikk i DN. Norsk industri er del av NHO, og direktøren hadde i privat kommunikasjon krevd at NTNUs ledelse kom på banen.

Fredag ettermiddag kunne UA melde at det kalles inn til ekstraordinært styremøte om saken.

Endringslogg: Tida som gikk fra epost ble sendt Bjørn Haugstad til respons kom fra Kristin Gjærevoll er endret fra "noen timer" til "kort tid." Eposten ble sendt Hegstad klokka 21:21, svar fra Gjærevoll 21:53.

Sist torsdag avslørte Universitetsavisa at det var utstrakt elektronisk kommunikasjon mellom NTNU-rektor Anne Borg og NHO-toppene Anniken Hauge og Knut E. Sunde i forbindelse med at Borg sendte inn en ytring til Dagens Næringsliv hvor hun går skarpt i rette med de to NTNU-forskerne Jonas Nøland og Martin Hjelmeland. Her skriver Sunde blant annet «Jeg ser frem til at dere går ut og kommenterer dette, ellers må vi etterlyse ledelsen»

Denne kommunikasjonen har medført skarpe reaksjoner mot rektors handlemåte, og resulterte i at de tre representantene fra de faste vitenskapelig ansatte, på initiativ fra Aksel Tjora, ba om ekstraordinært styremøte for å diskutere situasjonen. Det møtet blir holdt førstkommende fredag.

Dagen etter avsløringen henvendte UA seg til rektor på nytt per epost:

«Et kjapt oppfølgingsspørsmål: I ytringen som du lot Sunde lese gjennom før du sendte den til DN: Kom han med kommentarer/innspill til teksten, i så fall, førte det til endringer i teksten?»

Borgs svar kommer kort tid etter. Her gir hun et kortfattet svar på begge spørsmålene:

«Svaret på det er nei.»

«Inkurie»

Nå viser det seg at dette svaret på første delen av spørsmålet ikke er korrekt. Borg ba Sunde om råd for å sikre at ytringen fikk «et tydelig nok signal.» Det rådet fikk hun av Sunde.

 Da UA begjærte innsyn i den elektroniske kommunikasjonen mellom rektor og ledere i NHO, fikk vi ikke ut all etterspurt kommunikasjon. Mandag kveld får vi oversendt en epostutveksling mellom Anne Borg og Knut E. Sunde i Norsk Industri. Forklaringen fra rektors kommunikasjonsrådgiver Kristin Gjærevoll på at denne kommunikasjonen ikke ble med er som følger:

«Sender over epost som ved en inkurie ikke ble sendt over i første forsendelse. Vi trodde alt materialet lå i ett og samme dokument, beklager det.»

Kommunikasjonsrådgiverens epost kom kort tid etter at UA etterlyste denne kommunikasjonen i en epost til direktør Bjørn Haugstad, med henvisning til oppslag i Adresseavisen, hvor denne kommunikasjonen er referert.

«Jeg må sikkert tåle kritikk ift. ytringsf

rihet»

I denne epostutvekslingen framkommer det at Sunde kom med kommentarer til teksten.

Borg skriver: «Hei Knut,

Før jeg sender denne ytringen til DN, vil jeg gjerne at du tar en titt på om du synes det som står om Rystad-rapporten er greit og at det jeg skriver gir et tydelig nok signal.

Det er ikke ofte jeg går sterkt ut, og jeg må helt sikkert tåle kritikk ift ytringsfrihet, men det må en jo tåle.

Hilsen Anne»

Noen minutter senere svarer Sunde slik:

«Veldig godt skrevet, Anne

Så tydelig både kan og bør du være. Det er jo egentlig lett å forstå for alle at vi uansett jobbsted må være etterrettelige. Og behandle andre med et minstekrav av god oppførsel.

Igjen, takk

Knut»

Skjermdump av epostutvekslingen: