Kaller inn til ekstraordinært styremøte om rektors kommunikasjon

Aksel Tjora tok initiativ til møtet, og sier til UA at spørsmål om rektors stilling kan komme opp.

Aksel Tjora har tatt initativ til at styret skal diskutere saken der rektor Anne Borg refset to NTNU-forskeres ordvalg i sammenheng med en rapport om kjernekraft utarbeidet på oppdrag for NHO. Det har i etterkant kommet ut at Borg sendte sin refsende ytring innom en direktør i Norsk industri før publisering.
Publisert Sist oppdatert

Det har stormet rundt NTNUs rektor Anne Borg etter hun skrev et innlegg der hun refset to forskere ved egen institusjon for deres ordbruk. Saken har blant annet dreid seg om akademisk ytringsfrihet og senere kommunikasjonen mellom Borg og aktører tilknyttet NHO. 

Nå kalles det inn til møte i universitetets øverste organ for å drøfte saken.

Fakta

Dette er saken

Rektor ved NTNU, Anne Borg kritiserte to NTNU-forskere i et innlegg i avisa Dagens næringsliv. 

NTNU-forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland kalte en rapport utarbeidet av Rystad energy for NHO et «bestillingsverk» og «partsinnlegg og påvirkning kjøpt og betalt» i et intervju i DN.

Tirsdag gikk NTNU-rektor Anne Borg ut mot de to NTNU-forskernes språkbruk og tone i et leserinnlegg i DN, hvor hun tok hun sterk avstand fra karakteristikker brukt av de to forskerne.

Dette har blitt sterkt kritisert, blant annet av Anine Kierulf, som ledet ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet. Hun mener rektor utviste dårlig forståelse for hva et universitet er.

Borg beklaget sitt innlegg i Universitetsavisa torsdag kveld, men samtidig avslørte Universitetsavisa også at en direktør i Norsk industri fikk leserinnlegget til gjennomlesning før det gikk i DN. Norsk industri er del av NHO, og direktøren hadde i privat kommunikasjon krevd at NTNUs ledelse kom på banen.

Det er Aksel Tjora som har tatt initiativ til møtet, som styremedlem valgt inn fra de faste vitenskapelige ansatte ved NTNU. De to andre medlemmene fra samme ansattgruppe, Ingrid Bouwer Utne og Bjørn Helge Skallerud, er med-innkallere. 

Tjoras innkalling gikk ut  ut kl 10.47 på fredag. Det er foreløpig ikke klart når møtet vil finne sted.

- Bakgrunnen for at vi ønsker dette møtet er saken med Anne Borg. Den får nå såpass mye oppmerksomhet i vår sektor. Så er det denne siste utviklingen med at hun har kommunisert med aktører i industrien for å forme et utspill for å påvirke ytringer fra våre ansatte. Vi har kjent på at NTNU og styret, som øverste organ, bør drøfte saken, sier Tjora til Universitetsavisa.

Opp til styret hva de vil diskutere

Han sier det de har sendt er en relativt åpen innkalling der styret selv vil få anledning til å finne ut hvordan de vil diskutere saken. Med bakgrunn i den offentlige interessen rundt saken ba han også styreleder Remi Eriksen om å gjøre det offentlig at en innkalling er sendt.

- Dette er et initiativ fra oss som faste vitenskapelig ansatte, og vi ser på det som spesielt viktig av hensyn til spørsmålet om den akademiske friheten. Det må tydeliggjøres at forskere har rett til å uttale seg som de vil, også når man formulerer seg litt kvasst. Så er det opp til styret som rektors arbeidsgiver å ta stilling til hvor alvorlig hennes involvering er, sier Tjora.

Universitetsavisa har bedt styreleder Remi Eriksen om kommentar, i en epost skriver han følgende:

«Det kalles inn til ekstraordinært styremøte ved NTNU så snart vi har funnet et tidspunkt hvor styret kan samles for gjennomgå saken.»

Aksel Tjora, styremøte 29. november 2023
Styrerepresentant valgt fra de faste vitenskapelig ansatte, Aksel Tjora tok initiativ til møtet.

Styret må diskutere om rektors stilling er i fare

- Enkelte ansatte stiller allerede spørsmål ved rektors posisjon. Når dette kommer opp i styret, som er rektors arbeidsgiver, vil nok flere lure: Er Anne Borgs stilling i fare her?

- Det må styret eventuelt diskutere. Det er klart at det kan komme opp som et spørsmål, men det er det ingen som kan forskuttere. Vi som er interne medlemmer og tilhører sektoren har nok fulgt denne saken mer nøye enn andre i styret. Dette gir uansett de eksterne styremedlemmene en mulighet til å gjøre seg kjent med saken. 

- Du viser til ulike tilnærminger til saken. Et sentralt spørsmål her er vel nettopp at folk i universitetssektoren og folk i privat næring forstår ansattes ytringsrom ulikt?

- Det er ikke bare et spørsmål om hvordan bedrifter og universitet forstår dette, men at ansatte ved et universitet har en helt annen autonomi, som gjør at de ytrer seg som fagpersoner uavhengig av arbeidsgiver eller leder, sier Tjora.

- Vi er vant til at private aktører ikke forstår forskjellen mellom en ytring fra en ansatt og fra universitetet offisielt. Heldigvis er det et ytringsrom vi har som forskere, og det må industrien forholde seg til. Det kunne også rektor sagt tydelig fra om i dette tilfellet, slår han fast.

 Saken er oppdatert 08.12 20.30 med styreleder Remi Eriksens bekreftelse på at det kalles inn til styremøte.

Følg UA på Facebook og Instagram.