Møte i NTNUs styre

Ikke avklart om NTNU skal eie byggene til Ocean Space Centre

- Om det blir NTNU eller Statsbygg som får eierskap, er ikke bestemt. Vi regner med det blir avklart i forbindelse med statsbudsjettet, sa dekan Olav Bolland til NTNUs styre.

Håper at også bygningsmassen til Ocean Space Centre havner i NTNUs eie: - Vi har flere tiårs erfaring med at det har fungert godt, sa Olav Bolland til NTNUs styre.
Publisert

Det nye styret deltar onsdag på det første styremøtet i fireårsperioden. Før det formelle styremøtet trådte i kraft, fikk representantene en presentasjon av Ocean Space Centre. Dekan Olav Bolland sto for presentasjonen.

- Har det betydning for økonomisk bærekraft om NTNU eller Statsbygg har ansvaret for bygge? spurte Bente Stallknecht.

Stallknecht er eksternt styremedlem og prorektor ved Københavns universitet.

Bolland forklarte at NTNU eier og forvalter det meste av egen bygningsmasse. På laboratoriene har universitetet en modell med et samarbeid mellom fagmiljø og eiendom og drift.

- Vi har utviklet en god måte å tilfredsstille faglige behov på. Oppgraderinger blir billigere og ubyråkratisk. Vi har flere tiårs erfaring med at det har fungert godt. Hvis NTNU selv ikke kan eie, blir det en risiko som kan medføre større kostnader, sa han.

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen utdypet:

- NTNU er selvforvaltende og eier våre bygg. Én ting er selve bygget, men sammenhengen med det som er inni bygget og bygget, er ekstremt viktig. Et slikt samvirke vil vi også ha for Ocean Space Centre. Det er utrolig viktig at vi fortsetter å være selvforvaltende.

- Bidrar til omstilling

Til selve presentasjonen skisserte Bolland hva NTNU, Sintef og nasjonen vil få ut av det nye anlegget:

- Viktig å bidra til det grønne skiftet og omstilling fra petroleum til andre havbaserte næringsaktiviteter.

- Åpner for en vekst i havromsaktivitet ved NTNU.

- Åpner for større tverrfaglig havromsaktivitet

Han poengterte at det skal være nasjonal infrastruktur, hvor det skal være åpent for andre aktører å komme inn og bruke lokalene.

Både naboene og enkelte fagfolk er kritiske til omfanget av anlegget og om det bør ligge på Tyholt.

Rektor Anne Borg og Olav Bolland etter presentasjonen.

- Ekstremt funksjonalistisk

Olav Bolland tok det «onde» med rota og sa dette om de pågående stridighetene:

- Jeg skal ikke legge skjul på at det er delte meninger om Ocean Space Centre. Naboene synes det blir for stort og er bekymret for byggeprosessen. En del har hevdet at det bør ligge på Ladehammeren, noen at det bør bygges på en annen måte. Det er delte meninger.

Spørsmålene fra styrerepresentantene spriket. Bjørn H. Skallerud, ansattrepresentant, pekte på den etter hvert kjente illustrasjonen av senteret sett ovenfra, med sjøgangsbassenget som dominerer med sin lengde.

- Vi får inntrykk av at dette er et ekstremt funksjonalistisk arkitektonisk uttrykk. Dora har vært nevnt som en sammenlikning. Fins det et utvalg av estetiske løsninger for hvordan dette kan gjøres. Det må være mange flinke arkitekter – ok, de svermer for funksjonalismen - som kan prøve å myke opp. Fins det eksempler på at det er gjort?

Bolland svarte at det er foretatt justeringer etter den nevnte skissen.

- Politikerne har pekt på overflatestruktur, beplantning, klatrevegger. Det jobbes med å få et penere arkitektonisk uttrykk, og også Statsbygg er inne i dette arbeidet.

- Hva skjer med de bygningene som ikke skal gjenbrukes? spurte Jørgen Valseth.

Valseth er en av de to studentrepresentantene i styret.

Olav Bolland svarte at byggene blir revet, det blir mye betong, men mye skal også vurderes for gjenbruk.

- Det er ikke planlagt i detalj hvordan gjenvinning av deponering skal skje, men vi vil bygge på erfaringer fra andre byggeprosjekter.

Vil ha redegjørelser på styrebordet

Aksel Tjora hevdet at en gjennomgang av økonomisk risiko ikke var framlagt for styret og etterlyste dette. Rektor Anne Borg svarte at styret skal få en slik gjennomgang, hennes forståelse var at det var gjort ei god vurdering, men forsikret om at representantene skal få se på vurderingene rundt økonomisk risiko.

Tjora etterlyste også et tydeligere redegjørelse fra fagmiljøene om den faglige virksomheten.

- Det er ulike meninger i fagmiljøet om fordeling av hvem som er brukere, særlig gjelder dette NTNUs undervisningsvirksomhet, sa han.

Også dette skal det komme en redegjørelse på, forsikret NTNUs rektor. Før hun avrundet seansen med å si:

- Spenninga nå knytter seg til hva som kommer på statsbudsjettet i oktober. Jeg vurderer Ocean Space Centre som en viktig infrastruktur for nasjonen Norge.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.