Valgskred for Tjora og Møller

Aksel Tjora og Kjersti Møller fra henholdsvis fast vitenskapelig og teknisk administrativt ansatte fikk suverent flest stemmer ved årets styrevalg. Begge sitter i styret i dag, og kan konstatere at velgerne er godt fornøyde med jobben de gjør.

Aksel Tjora og Kjersti Møller får fire nye år som medlemmer i NTNU-styret.
Publisert Sist oppdatert

Tjora fikk 347 vektede stemmer, mens nummer to, Ingrid Bouwer Utne, fikk 252. Den tredje innvalgte fra denne gruppen, Bjørn Helge Skallerud, fikk 182 stemmer. Tjora er den eneste av de innvalgte som sitter i styret i dag.

Fra de teknisk-administrative fikk sittende representant, Kjersti Møller, omtrent dobbelt så mange stemmer som nummer to, Peder Kristian Brenne: 573 mot 238 stemmer. Brenne blir dermed vara for Møller i NTNU-styret.

Tim Torvatn sitter i i styret i dag for de faste vitenskapelige, men fikk ikke fornyet tillit. Den tredje av de sittende representanter for denne ansattgruppen, Kristin Melum Eide, har sittet i to perioder og kan ikke ta gjenvalg.

Torvatn kom på femte plass med 173 stemmer, og blir dermed varamedlem sammen med Anne C Elster og Gøril Thomassen Hammerstad. Elster er vara også i dag.

Kilde: Valgstyret.

Det var nødvendig med kvotering for å oppfylle kravene til kjønnsbalanse blant varamedlemmene for fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling.

Ingrid Bouwer Utne - nytt styremedlem,

Omvalg blant midlertidige

Valgstyret har vedtatt å ikke godkjenne valgresultatet for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling og vil anbefale NTNU-styret at det gjennomføres nytt valg.

Bakgrunnen er at valgstyret har fått en bekymringsmelding om at NTNUs meldingskanaler har blitt benyttet til å fremme enkeltkandidater etter at valget startet. Selv om meldingene har vært lagt ut med gode intensjoner om å fremme valgdeltakelsen, kan de ha påvirket valgutfallet. Få stemmer skilte de aktuelle kandidatene.

Bjørn Helge Skallerud - nytt styremedlem.

Kandidatene

Faste vitenskapelig ansatte

• Michael Francis Duch, professor (HF)

• Øyvind Eikrem, førsteamanuensis (SU)

• Anne C. Elster, professor (IE)

• Ulla Forseth, professor (SU)

• Ingunn Hagen, professor (SU)

• Gøril Thomassen Hammerstad, professor (HF)

• Gørill Haugan, professor (MH)

• Arve Hjelseth, førsteamanuensis (SU)

• Brita Fladvad Nielsen, førsteamanuensis (AD)

• Bjørn Helge Skallerud, professor (IV)

• Aksel Tjora, professor (SU)

• Tim Torvatn, førsteamanuensis (ØK)

• Ingrid Bouwer Utne, professor (IV)

• Nina Lager Vestberg, professor (HF)

Teknisk-administrativt ansatte

• Peder Kristian Brenne, rådgiver (NV)

• Vidar Broholm, kontorsjef (NV)

• Kjersti Møller, seniorrådgiver (FADM)

Vibeke Hagen, rådgiver (FADM)

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.