Styrevalget:

Aksel Tjora

Tjora stiller til gjenvalg for fortsatt å opprettholde et kritisk søkelys på NTNUs prioriteringer i hele bredden.

Aksel Tjora er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har stilt alle styrekandidatene tre spørsmål, slik at de får presentert seg for velgerne. Valget skjer 22.-24. mars.

Her finner du samlesiden med alle svarene.

Aksel Tjora er en av kandidatene til NTNUs styre for de faste vitenskapelig ansatte. Han velger å svare slik:

Svaret på alle tre spørsmål fra meg er «jeg er bedt om å holde kjeft fra UAs redaktør.»

Bakgrunnen for at Tjora svarer på denne måten, er at UAs redaktør skrev en leder med tittel: Aksel Tjora burde holdt kjeft.

UA bruker derfor Innsidas presentasjon av Tjora:

«Jeg stiller til gjenvalg for fortsatt å opprettholde et kritisk søkelys på NTNUs prioriteringer i hele bredden. I inneværende periode har jeg forsøkt å fast hevde et behov for sterkt faglig eierskap til beslutninger i en kamp mot sentralisert strategistyring, både innenfor NTNU og i vår relasjon til departement. Det overordnede målet for styret bør være å sørge for at fagmiljøene kan utnytte og utvikle sine ressurser på best mulig måte.

Hva er NTNUs største utfordring framover, og hvorfor skal velgerne stemme på deg?Den største utfordringen vil være å opprettholde universitetets særtrekk, som faglig uavhengighet, tid til grunnleggende forskning, og å unngå å byråkratisere studieløp. Fagmiljøene må dessuten få eierskap til og forutsigbarhet i campusprosjektet. Og vi må bli flinkere til å utnytte det økonomiske spillerommet vi har til fagutvikling og ikke tøysete reklamekampanjer, konsulentrapporter og annet tull. Folk bør stemme på meg om de mener jeg har gjort en god jobb så langt.»

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.