Sintef vil flytte Ocean Space-aktivitet vekk fra Tyholt

En milliard kroner i manko gjør at Sintef Ocean går inn for å plassere to laboratorier permanent på Torgard.

Blir det ikke mer statlig finansiering, havner begge laboratoriene på Torgard, opplyser konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef.
Publisert

Vedtaket ble fattet på et styremøte torsdag.

- Tilleggsproposisjonen inneholdt ingen tilleggsfinansiering til Ocean Space Centre. Det tilsier at sannsynligheten er lav for at det gis ytterligere statlig finansiering til OSC, sier konsernsjef i Sintef Alexandra Bech Gjørv til Universitetsavisa.

Gjørv er også styreleder i Sintef Ocean.

Fikk 1 milliard mindre

Fakta

M-lab og K-lab

  • Maskinlaboratoriet er et sett av laboratorier for forskning på teknologi og konsepter for energi- og framdriftssystemer om bord på skip og andre fartøyer.
  • Konstruksjonslaboratoriet er et laboratorium for mekanisk testing av konstruksjoner og konstruksjonskomponenter. Dette for å verifisere levetida av konstruksjoner utsatt for bølger, strøm og vind.
  • Kilde: NTNU og Sintef

I september kom nyheten om at Regjeringa vil bevilge 6,9 milliarder til Ocean Space Centre. Dette ble bekreftet da statsbudsjettet for neste år ble offentliggjort seinere på høsten. Et skår i gleden var det at bevilgninga blir på én milliard kroner mindre enn anslaget på hva som trengs for å få et fullverdig senter.

Samtidig er 50 prosent av brukerutstyret i begge lab-ene inkludert i bevilgningsforslaget .

Den manglende milliarden skapte spekulasjoner om at Maskinlaboratoriet (M-lab) og Konstruksjonslaboratoriet (K-lab) må flyttes fra Tyholt til Torgard sør for Trondheim.

- Dette vil ikke være gunstig i det hele tatt, sa professorene Eilif Pedersen og Svein Sævik ved Institutt for marin teknikk til UA.

- Vi hadde håpet og trodd at lab-ene kunne bygges på Tyholt. Et samlet senter hadde vært å foretrekke, sa instiuttleder Sverre Steen ved samme institutt.

- Urealistisk med Tyholt

I løpet av høsten har Sintef Ocean undersøkt mulighetene for selv – helt eller delvis - å investere i nye laboratorier for disse enhetene på Tyholt eller Torgard. Styremøtet torsdag konkluderte med at det innebærer en for stor risiko og at det blir for dyrt å bygge egne M- og K-laboratorier på Tyholt.

- Styrets vurdering er at det framstår som urealistisk å investere i M-lab og K-lab på Tyholt. Dette i hovedsak på grunn av høy juridisk risiko og høye investeringskostnader, sier Gjørv.

Hun opplyser at den juridiske risikoen er knyttet blant annet til at investeringer fra Sintef Ocean i bygg som inngår som en del av Ocean Space Centre, vil kunne utløse statsstøtterettslige problemstillinger. Det vil kunne bli nødvendig å gjennomføre en helt ny prosess for ESA-notifisering. I tillegg mener altså Sintef Ocean-styret at investeringskostnadene for å bygge de to laboratoriene på Tyholt blir for høye.

Vedtaket innebærer at de fleste forskerne vil ha kontorplass både på Torgard og Tyholt i framtida. Videre skal det arbeides med nye rutiner for å sikre et fortsatt tett samarbeid med NTNU.

- Det blir helhetlig senter likevel

- En positiv side ved lokaliseringa på Torgard, er at det er større rom for å vokse der enn på Tyholt. Plasseringa gir også muligheter for samarbeid med flere fagmiljø innen Sintef-konsernet, sier Gjørv til UA.

På M-lab jobber det 3 laboratorieteknikere, på K-lab er de 5. Permanent plassering på Torgard betyr også at de ansatte som har sitt arbeid i nær tilknytning til lab-ene vil ha arbeidssted der.

For de vitenskapelig ansatte og studenter vil det innebære en del farting fra det ene stedet til det andre.

Fagmiljøet skal uansett ha et midlertidig opphold på Torgard på grunn av byggeperioden. Da får de prøvd ut en del løsninger og vurdert hvordan plasseringa vil fungere.

- Ocean Space Centre skal bli et helhetlig senter for Sintef og NTNU uavhengig av om laboratoriene er fysisk samlet på ett sted. Vi skal bruke perioden med midlertidighet til å finne gode og varige driftsformer sammen med NTNU, sier konsernsjef og styreleder Alexandra Bech Gjørv.

LES OGSÅ: Artikler og innlegg i UA om Ocean Space Centre