Ocean Space Center

Frykter fagmiljøet vil svekkes hvis to lab-er må flyttes fra Tyholt til Torgård

Med en milliard i manko for Ocean Space Centre, kan to av laboratoriene ende opp utenfor byen.

Ocean Space Centre skal romme en rekke laboratorier. Pengemangel kan føre til at to av dem ikke kan holde til på Tyholt i Trondheim.
Publisert

- Dette vil ikke være gunstig i det hele tatt, sier professorene Eilif Pedersen og Svein Sævik fra fagmiljøet.

Da beskjeden kom i forrige uke om at det nå skal bevilges penger til Ocean Space Centre (OSC), var det store smil og bekymrede miner på samme tid. Ei etterlengtet bevilgning så endelig ut til å være i boks. Regjeringa foreslår å bevilge 6,9 milliarder kroner til gigantprosjektet. Det er anslått at et fullverdig senter trenger 7,9 milliarder kroner.

Professorene Eilif Pedersen og Svein Sævik er tilknyttet henholdsvis Maskinlaboratoriet (M-lab) og Konstruksjonslaboratoriet (K-lab) ved Institutt for marin teknikk.

Fakta

M-lab og K-lab

  • Maskinlaboratoriet er et sett av laboratorier for forskning på teknologi og konsepter for energi- og framdriftssystemeer om bord på skip og andre fartøyer.
  • Konstruksjonslaboratoriet er et laboratorium for mekanisk testing av konstruksjoner og konstruksjonskomponenter. Dette for å verifisere levetida av konstruksjoner utsatt for bølger, strøm og vind.
  • Kilde: NTNU og Sintef

Den manglende milliarden kan føre til at de to lab-ene ikke blir planlagt bygd på Tyholt.

- Vi håpet og trodde at lab-ene kunne bygges på Tyholt. Et samlet senter hadde vært å foretrekke, sier instituttleder Sverre Steen til Universitetsavisa.

Mer farting fram og tilbake

Slik det ser ut nå, blir M-lab og K-lab etablert på Torgård sør for Trondheim. Lab-ene får bevilget færre midler enn det som lå i de fulle planene, men fagmiljøene har fått forsikringer om at det vil bli investert i de to lab-ene. Brukerutstyr for M- og K-lab samlet for NTNU og Sintef etter kuttet vil være på 254 millioner kroner.

Hvis de havner på Torgård, vil de som driver lab-ene få et arbeidssted et annet sted enn resten av senteret. På M-lab jobber det 3 laboratorieteknikere, på K-lab er de 5. For de vitenskapelig ansatte og studenter vil det innebære en del farting fra det ene stedet til det andre.

- Noen er bekymret for at det blir vanskelig å drive M-lab og K-lab på et annet sted enn på Tyholt. De er redde for at det ikke vil være bærekraftig å holde til på Torgård, men dette er det delte meninger om, sier Steen.

Sverre Steen, instituttleder, Institutt for marin teknikk.

- Kan bli vanskeligere å holde på spisskompetansen

- Dette vil ikke være gunstig i det hele tatt, sier professorene Pedersen og Sævik.

Blir de to lab-ene etablert på Torgård permanent, ser de for seg at NTNU vil måtte prioritere å bruke sine lab-teknikere og sin forsknings- og undervisningsaktivitet i undervisningslaboratoriene på Tyholt (Fleks-lab). Universitetet kan bli en mye mindre bruker av de større laboratoriene på Torgård og de frykter at NTNU kanskje vil trekke seg helt ut av samarbeidet med Sintef om de to lab-ene.

- Det vil bety svekking av Sintefs og NTNUs fagmiljøer både samlet og på Torgård, og Sintef vil sitte igjen med en stor infrastruktur som kan bli vanskelig å få bærekraftig over tid. Hvis muligheten for bruk av disse lab-ene i forskningsprosjekter og PhD-utdanning svekkes, så er det kanskje der vi taper mest, advarer de to professorene.

Eilif Pedersen, professor ved Institutt for marin teknikk.

- Dette høres dramatisk ut?

- For fagmiljøet totalt sett er dette en klar negativ sak. Både K og M har en sterk kobling mellom vitenskapelig personell fra NTNU og forskere på Sintef og framstår samlet som høykompetente forskningsgrupper med en unik kobling mot eksperimentell forskning. Får vi mindre muligheter til å inngå i større forskningsprosjekter eller teste ut våre ideer i nesten full skala, vil fagmiljøene bli svekket. Da kan det bli vanskeligere å holde på spisskompetansen og de dyktige fagpersonene vi er avhengige av og ikke minst rekruttere nye.

Når det gjelder undervisning av studentene, mener de det vil være mulig å finne gode løsninger. Generelt vil det være et stort løft å få etablert undervisningslaboratorier i den skala som det er planlagt. Dette vil få stor betydning for både profil og kvalitet på undervisningen av de nye studentkullene.

Svein Sævik, professor ved Institutt for marin teknikk

- Må finne løsninger

Ei gradvis tilnærming vil det uansett bli. Fagmiljøet skal ha et midlertidig opphold på Torgård på grunn av byggeperioden. Da får de prøvd ut en del løsninger og vurdert hvordan plasseringa vil fungere.

Dekan Olav Bolland har sagt at de vil vurdere om det finnes andre løsninger for å samle fagmiljøet på Tyholt. Instituttleder Sverre Steen sier:

- Vi må finne løsninger som gjør at vi kan ha levedyktige M- og K-lab-er i framtida på Tyholt. Men Sintef har god erfaring med å drive lab-er andre steder enn der det sentrale fagmiljøet sitter.

For eksempel gjelder det flerfaselaboratoriet på Tiller og Sintef Energy Lab i Baklia.

- Får vi det ikke til på Tyholt, må vi finne måter å gjøre dette på, som gjør lab-ene levedyktige selv om de havner på Torgård, sier Steen.

Eilif Pedersen og Svein Sævik har ikke gitt opp håpet om ei plassering på Tyholt. De opplever at de har støtte både fra Sintef Ocean og NTNU.

- Dette er fortsatt ferskt for oss, vi må bruke litt tid til å samle oss og komme på beina. Vi er fremdeles optimistiske. Visse deler av lab-ene går rett inn i det som skal utvikle løsninger for det grønne skiftet. At NTNU skal svekke sin innsats her, er utenkelig.

LES OGSÅ: Artikler og innlegg i UA om Ocean Space Centre

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.