Ytring:

Hvem er disse menneskene som mener at filosofi ikke er relevant for arbeidslivet?

La oss legge debatten om filosofistudiets arbeidslivsrelevans død. Bare fordi du ikke kan filosofi, så er faget relevant likevel.

Hvordan kan det å lære om historie, etikk, politikk, å tenke klart, og å skrive være irrelevant?
Hvordan kan det å lære om historie, etikk, politikk, å tenke klart, og å skrive være irrelevant?
Publisert

I løpet av mitt studieløp som filosofistudent, har jeg naturlig nok blitt kjent med andre som også studerer filosofi. Etter at de har levert avhandlingen sin, har de søkt jobber, og ikke for å skuffe de som er skeptiske – men de har stort sett fått jobb hele gjengen. Før du rekker å kommentere det, så finnes det selvfølgelig eksempler på det motsatte. At fagfilosofen blir tvunget til å søke jobb i seks til ni måneder før hen ble ansatt en plass finnes, men om det er på grunn av utdanningen som sådan tviler jeg sterkt på. Ofte kan det være mangel på annen erfaring – som det å søke jobb, eller å bygge relasjoner med et nettverk som gjør at det tar tid. De tingene kan være utfordrende nok for hvilken som helst person. Det er også vanskelig å kunne fortelle om hva man kan, noe mange filosofer med hell kan øve seg på.

Selv så var det å studere filosofi et bevisst valg. Jeg havnet verken på studiet tilfeldig, eller kun fordi jeg har et intellektuelt crush på Aristoteles. Jeg valgte filosofi fordi jeg hadde en sterk opplevelse av at det var lurt og nyttig, ikke bare fordi det er utrolig interessant og meningsfullt.

Jeg hadde aldri opplevelsen av at det var en utdanning som ikke er relevant for arbeidslivet. Hvordan kan det å lære om historie, etikk, politikk, å tenke klart, og å skrive være irrelevant?

Når jeg spør om hvem disse menneskene er – de som mener at filosofiutdanningen ikke er arbeidslivsrelevant, så kan det tenkes at de ikke nødvendigvis vet hva filosofi er. Det er selvfølgelig helt greit at de mener det, men – de trenger ikke å bli tatt på alvor.

Vet de for eksempel at jeg i løpet av mitt studieløp i den smertefulle kampen mot å bli en filosof, har fått kjennskap til oljefondet, norsk bistand, oppdrettslaks, aktiv dødshjelp, koronapandemiens påvirkning på helsevesenet, dyrevelferd, korrupsjon, norske verdier, anerkjennelse, hva som er virkelig, selvmord, ansvar, logikk, vitenskapsteori, kunnskapsteori, psykologi, eksistensiell smerte, politikk, teknologi, økologi, økonomi, rasisme, diskriminering, menneskerettigheter, havet, og kjønnsidentitet. Dette er dog et lite utvalg. I tillegg til andre tema, så må vi prøve å forstå teoriene til filosofene. Ja, det er kjedelig å lese slike oppramsinger som du akkurat fikk servert, men det ble gjort for å vise at de temaene vi belyser fra et filosofisk perspektiv ikke bare er mange, men også dagsaktuelle.

Det som er spesielt med et filosofistudium, er at ingen student er likedan. De fleste har muligheten til å sette seg inn i det de selv tenker er interessant, og det er ikke sikkert at en annen student har jobbet med det samme som meg. Det finnes likevel noen fellesnevnere.

Vi lærer å takle store mengder kunnskap på en gang. Vi lærer å være kritiske, avveiende, og å argumentere. Vi lærer å se dagsaktuelle problemstillinger i lys av historien, og evner også å diskutere de. Vi må alle, uten unntak, evne å finne informasjon i for eksempel artikler og i litteraturen, og samtidig finne ut hva som er de sentrale poengene i tekstene. Vi lærer også å lese aktivt og å skrive. Å skrive? –det er lett tenker du kanskje? Da har du kanskje ikke fått kaotiske eller mangelfulle e-poster, referat, eller rapporter.

Det å ansette en filosof kan være veldig lurt. Drøy påstand kanskje, men dersom en ønsker å komme til kjernen i problemstillinger eller ha en medarbeider som er trent i å motta og gi konstruktiv kritikk, så er filosofen unik.

Et annet argument for filosofen, er at hen blir aldri ferdig utlært. Et av livets største sorger er at jeg aldri vil kunne lese og lære alt det mine filosofhelter skrev. Jeg rekker det rett og slett ikke, uavhengig av når jeg dør. Teoriene vil også kunne diskuteres i lys av nye og samfunnsaktuelle problemstillinger, noe som bidrar til at både filosofien og filosofen utvikler seg videre. Filosofen er i dette henseende alltid i utvikling, og noe som kan være en nyttig medarbeider å ha med på laget.

Jeg påstår ikke at alt innen filosofi er relevant for hele arbeidslivet, poenget er at dersom du ikke vet hva filosofi er eller hva en filosof gjør, så er du kanskje ikke kvalifisert til å uttale deg om det er relevant eller ikke.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.

Powered by Labrador CMS