Organisasjonen Ferske Forskere

Vil hindre at norsk akademia forbeholdes friske, hvite menn

En nystartet forening for unge forskere tar mål av seg å fylle et tomrom. Eksisterende Akademiet for yngre forskere karakteriseres som «et lukket akademi.»

Organisasjonen Ferske Forskere sier de er redd akademia mister de beste hodene og blir et sted bare friske, hvite menn med god økonomi orker å være. - Slik kan vi ikke ha det, sier Anders Hjertø Lind.
Organisasjonen Ferske Forskere sier de er redd akademia mister de beste hodene og blir et sted bare friske, hvite menn med god økonomi orker å være. - Slik kan vi ikke ha det, sier Anders Hjertø Lind.
Publisert Sist oppdatert

- Det finnes ingen bred, medlemsbasert interesseorganisasjon for forskere i en tidligkarrierefase, sier Anders Torgeir Hjertø Lind, stipendiat ved UiT og leder for nyatartede Organisasjonen Ferske Forskere (OFF).

Denne gruppen, som vil inkludere alt fra stipendiater til midlertidige lektorer og faste ansatte, har en rekke særskilte utfordringer som i dag ikke ivaretas av noen organisasjoner, framholder lederen.

- Vi vil sikre at ferske forskere får en stemme, og jobbe for gjennomslag for våre medlemmer, sier Hjertø Lind.

Ferske forskere, eller forskere i en tidlig karrierefase, står ofte i en løs tilknytning til arbeidslivet. For mange er hverdagen preget av jobbusikkerhet, midlertidighet, og vanskeligheter med å balansere jobb og fritid i en sektor som er preget av at den enkelte har sterke interesser i å lykkes.

- I tillegg kommer forskerutdannede sent i ut i jobb, som også har en økonomisk kostnad, og lønnsutviklingen for vitenskapelige ansatte er dårligere enn for andre sektorer som krever høy utdannelse, sier Hjertø Lind.

Friske hvite menn

Bak nystartede OFF står seks initiativtakere fra UiT (Hjertø Lind), UiB (nestleder Oda Tvedt i tillegg til Thor Olav Iversen), Nord universitet (Hanna Danbolt Ajer), (HVL) Eigil Hole Lønning, og NLA (Are Pedersen), gått sammen for å forsøke å bedre de ferske forskernes kår. Dette tenker de å gjøre gjennom påvirkningsarbeid og ved å skape oppmerksomhet rundt de ferske forskernes sak.

- Vi håper å kunne samarbeide med arbeidslivsorganisasjoner og med Universitets- og høyskolesektoren for å kunne bedre de ferske forskernes kår. Slik det er nå, er det for mye som ikke fungerer.

Organisasjonen Ferske Forskere sier de er redd akademia mister de beste hodene og blir et sted bare friske, hvite menn med god økonomi orker å være.

- Slik kan vi ikke ha det i norsk arbeidsliv, sier Hjertø Lind.

- AYF er et lukket akademi

- Hvordan er relasjonen til det etablerte Akademiet for yngre forskere? Tenker dere OFF som ein kompletterende organisasjon, kor dere fokuserer på andre tema enn AYF, eller har dere som mål å bli en konkurrerende sammenslutning?

- Vi har pr i dag ingen relasjon til AYF. Der AYF er et lukket akademi med et tak på 40 medlemmer og eksellenskriterier for medlemsskap er OFF en demokratisk, medlemsbasert organisasjon åpen for alle ferske forskere, svarer Hjertø Lind.

Han framholder at AYF har gjort mye nyttig.

- Men er ikke det en organisasjon som kan representere det store flertall. Med etableringen av OFF søker vi å tette et hull i norsk akademia, mangelen på representasjon og en demokratisk, medlemsstyrt stemme for ferske forskere.

NTNU ikke representert

- Universitetsbyene Oslo, Bergen, Bodø og Tromsø er representert i interimsorganisasjonen. Men Trondheim, som huser landets største universitet, er ikke representert?

- Vi ønsker veldig gjerne medlemmer også fra NTNU og Trondheim. Eneste grunn til at det ikke er noen i dag er rett og slett at vi er en liten gruppe som har arbeidet med oppstarten. Når vi dro i gang arbeidet hadde vi ingen fra Trondheim som ønsket å delta i vårt nettverk (vi har heller ingen i styret fra UiO). Når vi nå lanserer organisasjonen offentlig er det med et mål om å rekruttere medlemmer fra hele landet. Når vi får en større medlemsmasse vil vi aktivt arbeide for mangfold – også geografisk – i organisasjonenes styre og ledelse. Det vil da være naturlig å også se etter kandidater fra Trondheim, sier Anders Hjertø Lind.

Nettside for organisasjonen