Mange søkere til kontroversiell legeutdanning i Ålesund

Målet er å rekruttere flere leger som vil jobbe utenfor de store byene

De første legestudentene ved NTNU i Ålesund. Fra venstre: Elin Amlie, Nora Wellmer, Marthe Røstad, Ada Røhne Jørgensen, Snorre Bonesmo, Oda Frøisland, Anders Vagle og Julie Iversen
Publisert Sist oppdatert

Flytting av legeutdanningen ut fra storbyene har møtt motstand i enkelte miljøer, men i år reiser de første NTNU-studentene fra Trondheim til Ålesund for å starte på sitt tredje studieår. 

Den desentraliserte legeutdanningen skal utnytte utdanningskapasiteten ved flere av de mindre sykehusene og sikre rekruttering av leger utenfor det sentrale østlandsområdet.

Det største som har skjedd

- Dette er det største som har skjedd i denne regionen i arbeidet med å sikre rekruttering av leger utenfor storbyene, sier dekan og professor i samfunnsmedisin ved NTNU, Siri Forsmo.

Siri Forsmo, dekan for Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Forsmo innrømmer at enkelte mener dette er enn dårlig ide, men sier at det på mange måter likevel har vært en lett jobb å få utdanningsopplegget på plass. Engasjementet har vært stort.

Desentralisert utdanning er helt nødvendig

- Dette er viktig for landet. Vi må utnytte kompetansen ved lokale sykehus og hindre at alle leger havner rundt Oslo. Desentralisert utdanning er helt nødvendig, sier Forsmo.

Siri Forsmo ønsket tirsdag de første studentene velkommen til studiet i Ålesund. Desentralisert utdanning av leger starter i høst både ved NTNU i Trondheim, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. NTNU sitt opplegg innebærer at 3. og 4. studieår tas i Ålesund eller Levanger.

Det begynner å bli trangt

- I Ålesund er det et veldig godt sykehus med høy kompetanse. Det å spre studentene på flere steder er nødvendig. Det begynner å bli trangt på de store sykehusene. På et mindre sykehus får du være med på mer og du kan komme tettere på det som skjer. Da kan du også lære mer, sier Forsmo.

Oppstart nytt medisinstudium ved NTNU i Ålesund. Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap), ønsker studentene velkommen

Mange har vært interessert i det nye studietilbudet. Det er nesten ingen forskjell i inntakskrav til studiene i Trondheim og Ålesund. Karakterkravene er høyere for å komme inn i Ålesund enn i Bergen og Tromsø.

En av de ferske Ålesund-studentene, Anders Vagle, sier at han lenge var veldig usikker på om han skulle velge å flytte fra Trondheim for å ta tredje året i Ålesund. Men han lot seg overbevise om at han ville få en bedre praksis på et mindre sykehus.

Tror han blir en bedre lege

- Dette passer best for meg. På et mindre sykehus kan det bli mer rom for praksis og veiledning og det tror jeg gjør meg til en bedre lege, sier Anders Vagle.

Professor Hilde Grimstad ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie innrømmer at det har vært en del diskusjon rundt denne måten å organisere legeutdanningen på. 

Hilde Grimstad, professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU er overbevist om at det er viktig å satse på en mer desentralisert legeutdanning.

Høy akademisk kompetanse

- Noen er bekymret for om den akademiske og faglige kvaliteten er høy nok ved sykehuset i Ålesund. Mange tenker at et universitetssykehus har en større bredde og en høyere akademisk kompetanse med mer forskning og en mer vitenskapelig tilnærming. Jeg er ikke tvil om at denne kompetansen også finnes i Ålesund, sier Grimstad.