Ytring

Klimaministeren snakker imot forskningen

At den som har ansvaret for å fikse en akutt krise sier at vi ikke trenger å gjøre noe radikalt, selv om vitenskapen sier at vi må handle raskt, det er ganske utrolig, det, skriver student Ole Edvard Kolvik Valøy i denne ytringen. 

- Hvis de som har ansvaret for klima og miljø sier at det ikke er noe å stresse med, da tror jo folk på det, sier akustikkstudent Ole Edvard Kolvik Valøy.
Publisert

Da Sandra Borch sa feil om fugleinfluensaen ble det stor ståhei i alle landsdekkende medier. Borch motsa nemlig forskere, og det er jo ikke bra når man akkurat har blitt minister for forskning og høyere utdanning. Jeg mener at man også bør unngå å motsi forskning i andre ministerposter, for eksempel om man er klima- og miljøminister, sånn som Andreas Bjelland Eriksen akkurat har blitt. 

Ifølge NRK sier han: «Vi trenger ikke radikale endringer». Det kunne jeg ha sagt selv, hvis det var snakk om å omorganisere kjøkkenet eller noe sånt, men han sier det ikke i en slik anledning. Han sier det når han mottar en klimarapport som sier det eksakt motsatte, altså at verden trenger radikale endringer. Og denne rapporten er bare én av mange rapporter som sier det samme: Vi må raskt bort fra fossil energi og over til fornybare energiformer om vi skal ha en sjanse til å nå klimamålene – og dem bør vi nå, om vi skal ha en sjanse til å ha en bra verden i fremtiden.

Til hans forsvar er sitatet jeg hentet i en noe uklar kontekst i NRKs artikkel, så kanskje NRK skal få litt av skylda for at klimaministeren virker tafatt. Om man leser videre er det uansett liten tvil om at Eriksen ikke blir den klimaministeren som får gjort mest for klimaet, at han ikke akter å følge rådene fra forskerne, og at han faktisk mener at vi ikke trenger radikale endringer i klimapolitikken.

Ja, Eriksen, alle er enige om at olje vil fortsette å være viktig en god stund til, og at vi bør trappe ned kontrollert, men vi har dessverre ikke tid til å vente med store og raske endringer. Vi er beklageligvis nødt til å gjøre radikale endringer nå, hvis vi vil unngå at verden endrer seg radikalt og ukontrollerbart på «egen» hånd. Vi har i alle fall ikke tid til at den som har ansvaret for at disse endringene skjer, selveste klima- og miljøministeren, er den som holder tilbake. Hvis ikke klima- og miljøministeren kjemper for endringer, hvem i all verden skal gjøre det da? Ja – det er bra å ha folket med seg, og å skape minst mulig motstand – men vi har mer enn nok av folk som passer på at det ikke går for fort. Klimaministeren bør ikke være en av dem.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

At den som har ansvaret for å fikse en akutt krise sier at vi ikke trenger å gjøre noe radikalt, selv om vitenskapen sier at vi må handle raskt, det er ganske utrolig, det. Det kan være et forsøk på å få folk mer vennligstilt, og slik bidra til å styrke støtten for klimatiltak. Men, jeg kan ikke forstå annet enn at utsagn som dette gjør at folket blir mindre med på arbeidet. Hvis de som har ansvaret for klima og miljø sier at det ikke er noe å stresse med, da tror jo folk på det – vi i Norge stoler tross alt ganske mye på politikerne våre – og hvis folk tror på det vil det føles mindre viktig med klimatiltak, og da er det klart at folk blir mindre gira på klimatiltak. 

Jeg er enig i at ikke alle klimatiltak er like samlende, for eksempel bompenger og drivstoffavgifter, men jeg er overbevist om at forskningsbasert argumentasjon for hvorfor vi bør gjøre endringer er mye mer effektivt for å få folk med enn å si, som usant er, at vi kan ta det rolig og ikke trenger å gjøre noe enda. Da blir jo ingenting gjort.