Fikk beskjed om å brenne i helvete etter resolusjon om studentprestene: - Ble litt satt på spissen

Leder i Studenttinget Andreas Knudsen Sund mener den mye omtalte resolusjonen til Studenttinget ikke fjerner noe tilbud.

- Mange har skrevet at dette dreier seg om en fullstendig avvikling av tilbudet om studentprest og det tenker jeg er i beste fall veldig satt på spissen, sier Andreas Knudsen Sund.
- Mange har skrevet at dette dreier seg om en fullstendig avvikling av tilbudet om studentprest og det tenker jeg er i beste fall veldig satt på spissen, sier Andreas Knudsen Sund.
Publisert

Tidligere denne måneden meldte Khrono at Studenttinget ved NTNU vedtok i et møte ved midten av mars at NTNU ikke burde tilby fast avsatt areal til livssynsveiledning på campus. I ettertid har saken blitt mye omtalt og diskutert.

- Først tok Khrono kontakt. Så kom NRK og det ble sak både på nett og på Midtnytt, i tillegg til at vi deltok på Dagsnytt 18. Så har vi runda de kristne avisene. Saken har vært oppe på Resett og Document.no. Selv Bladet Vesterålen hadde sak, sier leder i Studenttinget, Andreas Knudsen Sund.

Både studentprestene selv, studenthumanistene i Trondheim og Høyres studentforening i Trondheim har uttalt seg kritisk om Studenttingets forslag. Sund forteller at saken nok har mistet litt nyanser i forhold til hva det originale vedtaket var og hva intensjonen var, selv om det er en reell uenighet som ligger til grunn.

- NRK hadde nok det oppslaget som har blitt lest mest og vi tenker de traff ganske godt. Men mange har skrevet at dette dreier seg om en fullstendig avvikling av tilbudet om studentprest og det tenker jeg er i beste fall veldig satt på spissen, sier Sund.

Fikk forespørsler fra flere livssynssamfunn

Han tror diskusjonen i ettertid for det meste har vært god, selv om han mener en del ikke helt har satt seg inn i saken. Det har også vært noen mer voldsomme reaksjoner. Blant annet i kommentarfeltene til Document og Resett. I tillegg til at Knudsen selv fikk en kommentar på sin Instagramprofil om at «Norge er et kristent land, brenn i helvette autistjævel».

Han mener også debatten har vist at de fleste er enig i at den nåværende situasjonen, der studentprestene er i en særstilling, ikke er god. Per i dag har studentprestene et fast kontorlokale på NTNU Dragvoll på circa 75 kvadratmeter.

Bakgrunnen for at Studenttinget valgte å behandle saken er at NTNU fikk forespørsler fra andre livssynssamfunn, som Muslim Student Association og Human-Etisk forbund om lignende fristasjonsavtale som Den Norske Kirke i dag har. Det ble da satt opp en arbeidsgruppe som skal levere en rapport til NTNU sentralt. Her ønsket Studenttinget en demokratisk forankring.

Denne rapporten skal ferdigstilles mot slutten av april. Sund sier studentenes mening i dette vil veie tung og at han vil være overrasket om rapporten konkluderer med noe veldig annet enn Studenttingets vedtak.

Ikke plass til alt

Mye av kritikken mot den resolusjonen Studenttinget vedtok har gått på at de her reduserer et eksisterende tilbud som heller kunne vært utvidet. Mange har argumentert for et livssynssenter der flere livssyn kan ha tilstedeværelse.

- Det er forsåvidt en kul løsning. UiO har gått inn for noe sånt, selv om dette er noe vi ikke har funnet veldig mye detaljer om. De har fortsatt ikke funnet et areal for et slikt senter, sier Sund.

Han mener arealspørsmålet er sentralt. Det er mange studentorganisasjoner som allerede mangler kontorlokaler. Det mangler grupperom og forelesningslokaler. Plassen på campus er allerede presset og det vil også bli en utfordring når alle skal inn på et nytt, sentralisert campus.

- Selvsagt blir det også falskt å skulle sette ting opp mot hverandre. Det er ikke sånn at det enten blir livssynssenter eller linjeforeningskontorer. Samtidig må vi gjøre noen harde prioriteringer. Da Sit ønsket å bygge studentboliger på campus var det også noe vi gikk imot.

Studentprest Martin Braut Tjelle uttalte til NRK at Studenttingets forslag vil gjøre terskelen høyere for å benytte tilbudet. Han sier at det å skulle være et annet sted vil bli det samme som å avvikle tjenesten fordi færre vil oppsøke tilbudet.

Sund sier at det fortsatt vil være mulig å låne arealer.

- Livssynsorganisasjoner vil fortsatt ha mulighet til å bruke lokaler. Så er det også sånn at i Trondheim så ligger det kun på et campus, og i tillegg et campus som ligger langt unna (Dragvoll, journ.anm.). Det er en risiko for at terskelen blir høyere. Men om Den Norske Kirke ønsker å ha lokaler tilgjengelig i sentrum for eksempel, så trenger det ikke nødvendigvis å bli mye høyere terskel, mener Sund.

Livssynsnøytral samtalepartner

Del av studenttingets vedtak er at NTNU fortsatt skal formidle livvssynstilbudene til ulike grupper. I tillegg har det vært en del av premisset at de skal tilby det de kaller en livssynsnøytral samtalepartner.

Dette har også møtt noe kritikk. Studentpresten Tjelle ønsket seg et livssynsåpent, heller enn livssynsnøytralt campus. I et debattinnlegg publisert i Adressa problematiserer NTNU-studentene Christian Hallvard Dahl Nielsen og Knut Skaug Haraldsen ideen om at fraværet av livssyn er nøytralt. De mener Studenttingets politikk kun fører til at alle livssyn behandles like dårlig.

- Når vi sier livssynsnøytralt så mener vi at det ikke skal være en person fra et spesifikt organisert livssynssamfunn. Jeg er åpen for at livssynsnøytral kanskje er et problematisk ord å bruke. Men vi vil ha noen som kan gi et lavterskeltilbud, som ikke er psykolog, men kan snakke om eksistensielle tema uten forankring i organiserte trossamfunn, forteller Sund.

Sund sier at de anser deres del av denne prosessen som avsluttet. Han sier de ikke har tid til å skulle svare på alle debattinnlegg som nå kommer i media. Vedtaket i Studenttinget står og Sund sier det ikke har vært noe ønske om å skulle ta det opp på nytt, selv om debatten fortsatt går i media.

- Vi ønsker å begynne å tenke videre. Nå er det jo valg til studentrepresentanter i NTNU-styret, så de som føler sterkt om saken burde absolutt vurdere å stille der. Det er jo der den endelige beslutningen vil tas.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.