20 år med bygging av kvalitetskulturen i Gjøvik

Det årlige kvalitetsseminaret ved NTNU i Gjøvik ble arrangert for tjuende gang denne uka.

Studentparlamentet var sentrale bidragsytere på seminaret: Anna Stepan Jarstad, Kristina Eraker Ødegård og Håkon Heintz.
Publisert Sist oppdatert

Kvalitetsseminaret har som formål å øke studentenes og ansattes motivasjon for å bedre utdanningskvaliteten og læringsmiljøet ved NTNU i Gjøvik, heter det i ei pressemelding fra universitetet.

Seminaret blir sett på som en viktig arena for dialog og samarbeid, der studentene og studiekvaliteten står i sentrum. Til stede var studentledere og studenttillitsvalgte, og universitetets faglige og administrative ledere.

- Seminaret er en fin arena for å bygge nettverk og bli kjent med ulike roller og samspillet mellom disse ved NTNU, noe som bidrar til å bygge kvalitetskultur. Seminaret bryter ned barrierer mellom studenter og ansatte og mellom de ulike fagretningene, sier viserektor Gro Kvanli Dæhlin.

Hvert seminar har ulike temaer knyttet til studiekvalitet, og  årets seminar bestod av to  hovedtemaer. På dag én var temaet for seminaret «Alternative vurderingsformer; med læring i fokus», og på dag to var temaet «Studentvelferd og studentfrivillighet på NTNU i Gjøvik».  

Mange var påmeldt: Til sammen var det 125 deltakere på årets seminar, som ble holdt på Sundvolden Hotel.

Markert med festmiddag og taler

Det første kvalitetsseminaret ved NTNU i Gjøvik ble avholdt i 2002. Jubileet ble markert med en festmiddag og jubileumstaler ved tidligere viserektor Jørn Wroldsen og nåværende viserektor Gro Kvanli Dæhlin, ifølge pressemeldinga.

Leder av studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik, Gunn Rognstad, trekker spesielt frem gevinsten av  å ha dialog med studentene når hun ser tilbake på 20 år med kvalitetsseminar.  Seminaret er verdifullt både for studenter og ansatte som deltar, og tilbakemeldingene har alltid vært positive.

Seminaret er en arena for dialog med de tillitsvalgte studentene, både internt i instituttene, men også på tvers av de ulike instituttene. Disse dialogene, både i formelle og uformelle settinger, er veldig nyttige fordi man samles for å  utveksle erfaringer.  Eksterne innlegg med aktuelt innhold bidrar til felles referanserammer og gode diskusjoner, sier hun. 

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.